Lucas 2, 34-52, cf. BYZ

34. Și Simeon i-a binecuvântat pe ei și a zis către Mariam, Maica Lui: „Iată, Acesta [este] pus întru căderea și ridicarea multora în Israil [Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ] și întru semn al vorbirii împotrivă [καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον].

35. Dar și însuși sufletul tău va fi străpuns de sabie [καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία]; ca să se descopere gândurile din multe inimi [ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί]”.

36. Și era Anna Profetesa [Ἅννα προφῆτις], fiica lui Fanuil [Φανουήλ], din seminția lui Asir [Ἀσήρ] – aceasta [fiind] înaintată în zile multe, trăind cu bărbat [doar] 7 ani de la fecioria ei,

37. și ea [fiind] văduvă ca de 84 de ani –, care nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua [în] postiri și [în] rugăciuni.

38. Și aceasta, apropiindu-se [în] acel ceas, mulțumea Domnului și vorbea despre El tuturor celor care așteaptă răscumpărarea în Ierusalim.

39. Și când au săvârșit toate cele după legea Domnului, s-au întors întru Galilea, întru cetatea lor, Nazaret [Ναζαρέτ].

40. Iar Copilul creștea [Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν] și Se întărea [în] Duhul [καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι], umplându-Se de înțelepciune [πληρούμενον σοφίας]; și harul lui Dumnezeu era în El [καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό].

41. Și părinții Lui mergeau anual întru Ierusalim, [la] sărbătoarea Paștiului [τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα].

42. Și când [Iisus] a fost de 12 ani, s-au suit ei întru Ierusalim, după obiceiul sărbătorii,

43. și sfârșindu-se zilele, pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim; și nu a[u] știut Iosif și Maica Lui;

44. dar presupunând a fi El în caravană [νομίσαντες δὲ αὐτὸν ν τ συνοδίᾳ εἶναι], au mers cale de o zi, și-L căutau pe El în[tre] rudenii și în[tre] cunoscuți.

45. Și neaflându-L pe El, s-au întors întru Ierusalim, căutându-L pe El.

46. Și a fost, după trei zile, [că] L-au aflat pe El în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, și ascultându-i pe ei, și întrebându-i pe ei.

47. Și se uimeau toți care Îl auzeau pe El de înțelegerea și de răspunsurile Lui [ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ].

48. Și văzându-L pe El, s-au uimit; și Maica Lui a zis către El: „Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl Tău și eu, îngrijorându-ne, Te căutam pe Tine!”.

49. Și [Iisus] a zis către ei: „De ce Mă căutați pe Mine? Nu știați că în cele ale Tatălui Meu trebuie Mie a fi?”.

50. Și ei nu au înțeles [οὐ συνῆκαν] cuvântul pe care l-a spus lor.

51. Și a coborât cu ei și a venit întru Nazaret; și [El] era supus lor [καὶ ἦν ποτασσμενος αὐτοῖς]. Și Maica Lui păzea toate cuvintele acestea în inima ei [καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς].

52. Și Iisus sporea [în] înțelepciune și [în] vârstă și [în] har la Dumnezeu și [la] oameni [καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις].