Psalmul 109, cf. LXX

1. Psalmul lui David. Zis-a Domnul Domnului meu: „Șezi [în] cele de-a dreapta Mea [κάθου ἐκ δεξιῶν μου], până am să pun pe vrăjmașii Tăi [ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου] scăunel picioarelor Tale [ποπδιον τῶν ποδῶν σου]!”.

2. Toiagul puterii Tale Ți-l va trimite Domnul din Sion și [Îți va zice]: „Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!

3. Cu tine [este] începutul [μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ], în ziua puterii Tale, în strălucirile Sfinților [ἐν ταῖς λαμπρότησιν τῶν ἁγίων]. Din pântece, mai înainte de luceafăr, Te-am născut [ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε]”.

4. Juratu-S-a Domnul și nu Se va căi: „Tu ești Preot întru veac după rânduiala lui Melhisedec [σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδεκ]”.

5. Domnul [este în] cele de-a dreapta Ta; zdrobit-a împărați în ziua urgiei Lui.

6. [Domnul] va judeca în[tre] neamuri, va umple [pământul] de trupuri [πληρώσει πτώματα] [și] va zdrobi capetele multora pe pământ.

7. Din pârâu, pe cale, va bea; pentru aceea va înălța capul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *