Psalmul 111, cf. LXX

1. Alliluia! Fericit [este] omul care se teme de Domnul, [căci] în[tru] poruncile Lui va voi foarte.

2. Puternică va fi sămânța lui pe pământ, [căci] neamul Drepților se va binecuvânta [γενεὰ εὐθείων εὐλογηθήσεται].

3. Slavă și bogăție [va fi] în casa lui și dreptatea lui rămâne întru veacul veacului.

4. Lumină a răsărit Drepților în[tru] întuneric, Cel milostiv și îndurător și drept.

5. Bun [este] omul care se îndură și dă. [Și el] își va iconomisi cuvintele lui în[tru] judecată [οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει],

6. că întru veac nu se va clătina. Întru pomenire veșnică va fi Dreptul [εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος],

7. de auzul rău[1] nu se va teme [ἀπὸ ἀκοῆς πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται]. [Căci] gata [este] inima lui a nădăjdui în Domnul,

8. întăritu-s-a inima lui, nu are să se teamă, până ce are să privească peste vrăjmașii lui.

9. Risipit-a, dat-a sărmanilor, dreptatea lui rămâne întru veacul veacului, [iar] cornul lui se va înălța în[tru] slavă [τὸ κέρας[2] αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ].

10. Păcătosul va vedea și se va urgisi[3] [ἁμαρτωλὸς ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται], va scrâșni [din] dinții lui [τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει] și se va topi. [Căci] pofta păcătoșilor va pieri [ἐπιθυμία ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται].


[1] De veștile rele sau de vorbirile de rău ale altora.

[2] La figurat, cf. Gingrich Greek Lexicon, κέρας poate fi tradus prin tărie sau putere. Așa după cum a făcut ed. BOR 1988: „Puterea lui se va înălța întru slavă”.

[3] Se va umple de urgie. De multă mânie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *