Psalmul 113, cf. LXX

1. Alliluia! La ieșirea lui Israil din Egipt, a casei lui Iacov din[tr-un] popor barbar [βαρβάρου],

2. s-a făcut Iudea sfințirea Lui [și] Israil stăpânirea Lui.

3. Marea a văzut și a fugit, Iordanisul s-a întors înapoi.

4. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca mieii oilor.

5. Ce îți este ție mare că ai fugit și ție, Iordanisule, că te-ai întors înapoi?

6. [Ce vă este vouă], munți[lor], că ați săltat ca berbecii și, [vouă], dealuri[lor], ca mieii oilor?

7. De la fața Domnului s-a cutremurat pământul, de la fața Dumnezeului lui Iacov.

8. Cel care a întors stânca întru lacuri de ape și pe cea tăiată ascuțit întru izvoare de ape.

9. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă-i slavă, pentru mila Ta și adevărul Tău!

10. Ca nu cumva să zică neamurile: „Unde este Dumnezeu lor [ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν]?”.

11. Dar Dumnezeul nostru [este] în cer, [și] sus, în ceruri, și pe pământ, toate câte a voit a făcut.

12. Idolii neamurilor [sunt] argint și aur, lucruri [făcute] de mâini ale oamenilor.

13. Gură au și nu vor vorbi, ochi au și nu vor vedea,

14. urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi,

15. mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla [și] nu vor chema cu gâtul lor.

16. Asemenea acestora să fie cei care îi fac pe ei și toți cei care s-au încrezut în ei.

17. Casa lui Israil a nădăjduit în Domnul, [că] ajutorul lor și apărătorul lor este.

18. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, [că] ajutorul lor și apărătorul lor este.

19. Cei care se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, [că] ajutorul lor și apărătorul lor este.

20. Domnul Și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israil, a binecuvântat casa lui Aaron,

21. a binecuvântat pe cei care se tem de Domnul, pe cei mici cu cei mari.

22. Să adauge Domnul peste voi, peste voi și peste fiii voștri[!]

23. Binecuvântații Domnului [sunteți] voi, ai Celui care a făcut cerul și pământul.

24. Cerul cerului [este] al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

25. Nu morții Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toți cei care coboară întru Iad!

26. Ci noi, cei care suntem vii, Îl vom binecuvânta pe Domnul de acum și până [în] veac.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *