Psalmul 115, cf. LXX

1. Alliluia! Crezut-am, pentru [aceea] am vorbit, iar eu m-am smerit foarte.

2. Eu am zis în extazul meu [ἐν τῇ ἐκστάσει μου]: „Tot omul [este] mincinos”.

3. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a răsplătit mie?

4. Potirul mântuirii voi lua [ποτήριον σωτηρίου λήμψομαι] și numele Domnului voi chema [καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπικαλέσομαι].

5. [][1].

6. Cinstită înaintea Domnului [este] moartea Cuvioșilor Lui.

7. O, Doamne, eu [sunt] robul Tău! Eu [sunt] robul Tău și fiul slujitoarei Tale. [Tu] ai rupt legăturile mele.

8. [De aceea,] Ție Îți voi jertfi jertfă de laudă [și numele Domnului voi chema (καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου θέλω ἐπικαλεσθη)] [2].

9. Făgăduințele mele le voi întoarce Domnului, înaintea a tot poporul Lui,

10. în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime.


[1] Ps. 115, 5 lipsește din LXX, pentru că este versetul 9. El lipsește și din Codex Alexandrinus, dar apare în MGK, în 116, 14 [Τὰς εὐχὰς μου θέλω ἀποδώσει εἰς τὸν Κύριον (făgăduințele mele voiesc a le întoarce întru Domnul), τώρα ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ (acum, înaintea a tot poporul Lui)], cât și în VUL: „vota mea Domino reddam coram omni populo Eius [făgăduințele mele le voi întoarce Domnului, înaintea a tot poporul Lui]”.

[2] Fragmentul din paranteze apare în MGK, în Ps. 116, 17, dar nu și în LXX. El apare și în VUL, GNV, KJV, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *