1. Alliluia! Lăudați pe Domnul toate neamurile! Lăudați-L pe El toate popoarele!

2. Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne întru veac.

Did you like this? Share it: