Psalmul 117, cf. LXX

1. Alliluia! Mărturisiți-vă Domnului că [este] bun, că întru veac [este] mila Lui!

2. Așadar, să zică casa lui Israil că [este] bun, că întru veac [este] mila Lui!

3. Așadar, să zică casa lui Aaron că [este] bun, că întru veac [este] mila Lui!

4. Așadar, să zică toți cei care se tem de Domnul că [este] bun, că întru veac [este] mila Lui!

5. În necaz L-am chemat pe Domnul și m-a auzit pe mine întru lărgime.

6. [Căci] Domnul îmi [este] mie ajutător [și] nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul.

7. Domnul îmi [este] mie ajutător și eu voi privi pe vrăjmașii mei.

8. Bine [este] a te încrede în Domnul decât a te încrede în om,

9. bine [este] a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în conducători.

10. Toate neamurile m-au înconjurat și [întru] numele Domnului m-am răzbunat [ἠμυνάμην] pe ei.

11. Înconjurând m-au înconjurat și [întru] numele Domnului m-am răzbunat [ἠμυνάμην] pe ei.

12. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele de miere [κηρίον] și s-au aprins ca focul în spini [καὶ ἐξεκαύθησαν ὡσεὶ πῦρ ἐν ἀκάνθαις] și [întru] numele Domnului m-am răzbunat [ἠμυνάμην] pe ei.

13. Împingându-mă, m-am răsturnat să cad, dar Domnul a venit în ajutorul meu.

14. Tăria mea și lauda mea [este] Domnul și [El] mi-a fost mie întru mântuire.

15. [Căci] glas de bucurie și de mântuire [este] în corturile Drepților. [Pentru că] dreapta Domnului a făcut putere,

16. dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere.

17. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrurile Domnului.

18. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.

19. Deschideți-mi mie porțile dreptății, [ca] intrând în[tru] ele, mă voi mărturisi Domnului!

20. Aceasta [este] poarta Domnului [și] Drepții vor intra în[tru] ea.

21. Mărturisi-mă-voi Ție, că m-ai auzit și mi-ai fost mie întru mântuire.

22. [Iar] piatra pe care au lepădat-o cei care zidesc [λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες], aceasta s-a făcut întru capul unghiului [οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας].

23. [Și] de la Domnul s-a făcut aceasta [παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη] și este minunată în[tru] ochii noștri [καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν].

24. Aceasta [este] ziua pe care a făcut-o Domnul [αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος], [ca] să ne bucurăm și să ne veselim în[tru] ea [ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ].

25. O, Doamne, mântuiește acum! O, Doamne, sporește acum!

26. Binecuvântat [este] cel care vine în numele Domnului. Binecuvântatu-v-am pe voi din casa Domnului.

27. Dumnezeu [este] Domnul și S-a arătat nouă. Țineți împreună sărbătoare în[tru] umbrare[1], până la coarnele jertfelnicului!

28. Dumnezeul meu ești Tu și mă voi mărturisi Ție. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Mărturisi-mă-voi Ție, că m-ai auzit și mi-ai fost mie întru mântuire.

29. Mărturisiți-vă Domnului că [este] bun, că întru veac [este] mila Lui!


[1] Am preluat traducerea pentru πυκάζουσιν din Biblia de la 1688.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *