Psalmul 118, 1-40, cf. LXX

1. Alliluia! α᾽. Fericiți [sunt] cei fără de prihană în cale, care umblă în legea Domnului.

2. Fericiți [sunt] cei care caută să afle mărturiile Lui, cu toată inima căutându-L pe El.

3. Căci nu au mers în căile Lui cei care fac fărădelegea.

4. [Iar] Tu ai poruncit [ca] poruncile Tale să fie păzite foarte.

5. O, de s-ar îndrepta căile mele, [ca] să păzesc dreptățile Tale!

6. Atunci, eu nu am să mă rușinez, când voi vedea peste toate poruncile Tale.

7. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, în dreptatea inimii [ἐν εὐθύτητι καρδίας], ca să mă învăț judecățile dreptății Tale.

8. Dreptățile Tale le voi păzi, să nu mă părăsești până foarte [ἕως σφόδρα].

9. β᾽. În ce își va îndrepta cel mai tânăr calea lui? În păzirea cuvintelor Tale.

10. Cu toată inima mea Te-am căutat pe Tine, să nu mă lepezi de la poruncile Tale.

11. În inima mea am ascuns cuvintele Tale [ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου], pentru ca să nu păcătuiesc Ție.

12. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptățile Tale [τὰ δικαιώματά σου]!

13. Cu buzele mele am vestit toate judecățile gurii Tale.

14. În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca în toată bogăția.

15. În poruncile Tale voi cugeta și voi vedea căile Tale.

16. În dreptățile Tale voi cugeta [și] nu voi uita cuvintele Tale.

17. γ᾽. Răsplătește robului Tău! [Și] voi trăi și voi păzi cuvintele Tale.

18. Descoperă-Te ochilor mei [ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου] și voi vedea minunile Tale din legea Ta!

19. Pribeag [πάροικος] sunt eu pe pământ. Să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.

20. Dorit-a sufletul meu [ca] să dorească judecățile Tale în toată vremea.

21. Certat-ai pe cei mândri. [Și] blestemați [sunt] cei care se abat de la poruncile Tale.

22. Ia de la mine ocara și disprețul, că mărturiile Tale am cercetat!

23. Căci și conducătorii au șezut și împotriva mea vorbeau de rău, dar robul Tău cugeta în dreptățile Tale.

24. Căci și mărturiile Tale este [sunt] învățătura mea, iar sfaturile mele [sunt] dreptățile Tale.

25. δ᾽. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu. Trăiește-mă [ζῆσόν με] după cuvântul Tău!

26. Căile mele le-am vestit și m-ai auzit. Învață-mă dreptățile Tale!

27. Fă-mă să înțeleg calea dreptăților Tale și voi cugeta la minunile Tale!

28. Căzut-a sufletul meu de achidie [ἀπὸ ἀκηδίας]/ de tristețe. Întărește-mă în cuvintele Tale!

29. Îndepărtează de la mine calea nedreptății și [cu] legea Ta miluiește-mă!

30. [Căci] calea adevărului am ales [și] judecățile Tale nu le-am uitat.

31. Lipitu-m-am de mărturiile Tale. Doamne, să nu mă rușinezi!

32. Calea poruncilor Tale am alergat, când ai lărgit inima mea.

33. ε᾽. Pune lege mie, Doamne, calea dreptăților Tale și o voi cerceta pe ea totdeauna!

34. Înțelepțește-mă și voi căuta legea Ta și o voi păzi pe ea cu toată inima mea!

35. Povățuiește-mă pe calea poruncilor Tale, că aceasta am voit!

36. Pleacă inima mea întru mărturiile Tale și nu întru lăcomie [πλεονεξίαν]!

37. Întoarce ochii mei [ca] să nu vadă deșertăciunea [ματαιότητα]! În calea Ta, trăiește-mă [ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με]!

38. Pune robului Tău cuvântul Tău întru frica Ta!

39. Ia dimprejurul [meu] ocara mea, pe care am bănuit-o, căci judecățile Tale [sunt] bune!

40. Iată, am dorit poruncile Tale! În dreptatea Ta, trăiește-mă [ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με]!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.