1. Cântarea treptelor. Veselitu-m-am de cei care mi-au zis mie: „Întru casa Domnului vom merge”.

2. Stând erau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime!

3. Ierusalimul, cel care este zidit ca o cetate, care [are] partea ei în același loc [ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό].

4. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturia lui Israil, ca să se mărturisească numelui Domnului.

5. Că acolo s-au așezat tronuri întru judecată [θρόνοι εἰς κρίσιν], tronuri în casa lui David.

6. Așadar, rugați-vă [pentru] cele întru pacea Ierusalimului și [pentru] bunăstarea celor care te iubesc pe tine!

7. Așadar, să fie pace în puterea ta și bunăstare în turnurile tale!

8. Așadar, pentru frații mei și [pentru] vecinii mei grăiam despre tine pace.

9. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am căutat cele bune ție.

Did you like this? Share it: