Fraza care nu există

În ed. BOR 1988, Ps. 138, 14 începe astfel: „Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată”. Însă în LXX nu găsim acest enunț, ci un altul: „Mărturisi-mă-voi Ție, că[ci] cu înfricoșare Te-ai minunat [ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην]”. Așadar, potrivit LXX, discursul scriptural este despre Dumnezeu și despre cum El S-a făcut minunat prin minuni înfricoșătoare, și nu despre om.

Biblia de la 1688 și ed. BOR 1914 merg pe varianta LXX în această situație.

Însă în ed. BOR 1939, în Ps. 139, 14, găsim: „Mulțumescu-Ți Ție că m-ai alcătuit într-un chip atât de uimitor”. Nu, nu e varianta ebraică! Pentru că varianta ebraică e cea din LXX. De unde e, însă, textul din ed. BOR 1939?

În VUL avem același text ca și în LXX, WTT, BGT.

În MGK avem: „Te voi lăuda pe Tine, fiindcă cu înfricoșare și cu minunare ai zidit [Θέλω σὲ ὑμνεῖ, διότι φοβερῶς καὶ θαυμασίως ἐπλάσθην]”.

De abia în GNV, în Ps. 139, 14, găsim: „Te voi lăuda pe Tine, căci am fost făcut cu înfricoșare și cu minune [I will praise thee, for I am fearefully and wonderously made]”. KJV oferă un text aproape identic: „I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made”.

În NJB, adică în Noua Biblie de la Ierusalim, găsim un text apropiat de ediția BOR 1988: „Pentru atât de multe minuni, Îți mulțumesc Ție; [căci] sunt o minune [For so many marvels I thank you; a wonder am I]”.

În CNS (ediția Cornilescu 1921) însă, în Ps. 139, 14, găsim: „Te laud că sînt o făptură aşa de minunată” . Și Dumitru Cornilescu a tradus aici LSG [ediția lui Louis  Segond din 1910]: „Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse”.

Ce a făcut însă ed. BOR 1988? A luat începutul din MGK, pentru că e la viitor (Te voi lăuda), și continuarea a luat-o din LSG (că sunt o făptură așa de minunată), fapt pentru care a ajuns să ne propună același text ca și Cornilescu.

De unde e însă, în definitiv, acest text propus de LSG? Nu-l găsim în DRB (ediție franțuzească din 1885, a lui Darby). Însă textul LSG a intrat în NEG, ed. din 1979, dar nu și în TOB, ed. 1988, unde avem textul: „Je confesse que je suis une vraie merveille [Mărturisesc că eu sunt o adevărată minune]”.

Îl găsim însă la Martin Luther, în ediția lui din 1545: „daß ich wunderbarlich gemacht bin [că sunt o făptură așa de minunată]”.

În LND avem LSG și, implicit, Cornilescu: „Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo”.

Așa că fraza care nu există îi aparține…lui Luther și fraza LXX, care trebuia să fie în locul ei, adică: „Mărturisi-mă-voi Ție, că[ci] cu înfricoșare Te-ai minunat [ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην]”, nu o putem găsi în edițiile scripturale sinodale, pentru că nu avem o traducere sinodală conform LXX.

Un comentariu la „Fraza care nu există”

  1. În varianta Anania (tot după LXX) este un alt înţeles în prima parte a frazei: „Pe Tine Te voi mărturisi, că minunat eşti Tu întru cele temute;”Observaţi diferenţa dintre „Pe Tine Te voi mărturisi” şi „Mărturisi-mă-voi Ție”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.