Psalmul 119, cf. LXX

1. Cântarea treptelor. Către Domnul, când m-am necăjit, am strigat și m-a ascultat.

2. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană!

3. Ce ți se va da ție și ce ți se va adăuga ție de către limba vicleană?

4. Săgețile Celui puternic, [care sunt] ascuțite, [împreună] cu cărbunii cei pustnici [σὺν τοῖς ἄνθραξιν τοῖς ἐρημικοῖς][1].

5. Vai mie [οἴμμοι], că pribegia mea s-a prelungit! [Căci] m-am sălășluit cu locașurile lui Chidar [Κηδαρ]!

6. Multe a pribegit sufletul meu.

7. Cu cei care urăsc pacea eram iubitor de pace [εἰρηνικός]. Când le vorbeam lor, se luptau cu mine în zadar.


[1] Sintagma τοῖς ἄνθραξιν τοῖς ἐρημικοῖς e unică în LXX.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *