Psalmul 131, cf. LXX

1. Cântarea treptelor. Adu-Ți aminte, Doamne, de David și de toată blândețea lui!

2. Cum s-a jurat Domnului [și] s-a rugat Dumnezeului lui Iacov:

3. „Dacă [nu] voi intra întru cortul casei mele, dacă [nu] mă voi sui pe așternutul patului meu,

4. dacă [nu] voi da somn ochilor mei și dormitare pleoapelor mele [τοῖς βλεφάροις μου] și odihnă tâmplelor mele,

5. până ce nu am să aflu loc Domnului, cort Dumnezeului lui Iacov[!]”.

6. Iată, l-am aflat pe el în Efrata [Εφραθα], l-am aflat pe el în câmpiile dumbrăvii!

7. Intra-vom întru corturile Lui, închina-ne-vom întru locul [în] care au stat picioarele Lui [προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ].

8. Ridică-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu și chivotul sfințirii Tale [σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου]!

9. Preoții Tăi se vor îmbrăca [întru] dreptate și Cuvioșii Tăi se vor bucura.

10. Pentru David, robul Tău, nu ai să întorci fața Unsului/ Hristosului Tău.

11. [Căci] juratu-S-a Domnul lui David adevărul și nu îl va lepăda pe el: „Din rodul pântecelui tău voi pune pe tronul tău,

12. dacă au să păzească fiii tăi făgăduința Mea și mărturiile Mele acestea, pe care îi voi învăța pe ei; și fiii lor, până [în] veac, vor ședea pe tronul tău”.

13. Că a ales Domnul Sionul, l-a ales pe el întru locuință Lui[, zicând]:

14. „Aceasta [este] odihna Mea întru veacul veacului, aici voi locui, că l-am ales pe el.

15. Plasa lui[1], care este binecuvântată, o voi binecuvânta, pe săracii lui îi voi sătura [cu] pâini,

16. pe preoții lui îi voi îmbrăca [cu] mântuire și Cuvioșii lui [cu] bucurie se vor bucura.

17. Acolo se va ridica cornul lui David [ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυιδ], [căci] am pregătit luminător Unsului/ Hristosului Meu [ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου].

18. Pe vrăjmașii Lui îi voi îmbrăca [cu] rușine și peste El va înflori sfințenia Mea”.


[1] De pescuit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *