Psalmul 134, cf. LXX

1. Alliluia! Lăudați numele Domnului! Lăudați robi pe Domnul,

2. cei care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru!

3. Lăudați pe Domnul, că [este] bun Domnul! Cântați numelui Lui că [este] bun!

4. Că pe Iacov, Domnul l-a ales Lui, pe Israil întru averea Lui.

5. Că eu am cunoscut că [este] mare Domnul și Domnul nostru [este] peste toți dumnezeii [παρὰ πάντας τοὺς θεούς].

6. Toate câte a voit Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate abisurile.

7. [Domnul] a ridicat nori de la marginea pământului [și] fulgere întru ploaie a făcut, Cel care scoate vânturile din vistieriile Lui.

8. Care a lovit pe întâii-născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc.

9. Trimis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte [Αἴγυπτε]/ Egiptule, în Farao [Φαραω] și în toți robii lui.

10. Care a lovit neamuri multe și a ucis împărați tari.

11. Pe Sion [Σηων], împăratul amorreilor, și pe Og [Ωγ], împăratul Vasanului [Βασαν] și toate împărățiile lui Hanaan [Χανααν],

12. și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israil, poporului Său.

13. Doamne, numele Tău [este] întru veac! Doamne, pomenirea Ta [este] întru neam și [în] neam!

14. Că va judeca Domnul pe poporul Lui și pe robii Lui îi va mângâia.

15. Idolii neamurilor [sunt] argint și aur, lucruri [făcute] de mâini omenești.

16. Gură au și nu vor vorbi, ochi au și nu vor vedea,

17. urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla [și] nu vor chema cu gâtul lor, căci nu este Duh în gura lor [οὐδὲ γάρ ἐστιν πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν].

18. Asemenea lor să fie cei care îi fac pe ei și toți cei care s-au încrezut în ei.

19. Casa lui Israil, binecuvântați pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul!

20. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul! Cei care vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul!

21. Binecuvântat [este] Domnul din Sion, Cel care locuiește [în] Ierusalim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *