Psalmul 135, cf. LXX

1. Alliluia! Mărturisiți-vă Domnului că [este] bun, că întru veac [este] mila Lui!

2. Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor [τῷ θεῷ τῶν θεῶν], că întru veac [este] mila Lui!

3. Mărturisiți-vă Domnului domnilor [τῷ κυρίῳ τῶν κυρίων], că întru veac [este] mila Lui!

4. Cel care singur face minuni mari [τῷ ποιοῦντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ], că întru veac [este] mila Lui!

5. Celui care a făcut cerurile în[tru] înțelegere [ἐν συνέσει], că întru veac [este] mila Lui!

6. Celui care a întărit pământul peste ape, că întru veac [este] mila Lui!

7. Celui care singur a făcut lumini mari [φῶτα μεγάλα], că întru veac [este] mila Lui!

8. [Căci] soarele [este] întru stăpânirea zilei, că întru veac [este] mila Lui.

9. [Iar] luna și stelele [sunt] întru stăpânirea nopții, că întru veac [este] mila Lui.

10. Celui care a lovit Egiptul, [dimpreună] cu cei întâi-născuți ai lor, că întru veac [este] mila Lui!

11. Și Celui care a scos pe Israil din mijlocul lor, că întru veac [este] mila Lui!

12. În mână tare și în braț înalt, că întru veac [este] mila Lui.

13. Celui care a împărțit Marea Roșie întru despărțituri, că întru veac [este] mila Lui!

14. Și Celui care a petrecut [διαγαγόντι] pe Israil prin mijlocul ei[1], că întru veac [este] mila Lui!

15. Și a scuturat [ἐκτινάξαντι] pe Farao și puterea lui întru Marea Roșie, că întru veac [este] mila Lui.

16. Celui care a petrecut pe poporul Lui în pustie, că întru veac [este] mila Lui! Celui care a scos apă din stâncă ascuțită [ἐκ πέτρας ἀκροτόμου], că întru veac [este] mila Lui!

17. Celui care a lovit împărați mari, că întru veac [este] mila Lui!

18. Și Celui care a ucis împărați tari, că întru veac [este] mila Lui!

19. Pe Sion, împăratul amorreilor, că întru veac [este] mila Lui.

20. Și pe Og, împăratul Vasanului, că întru veac [este] mila Lui.

21. Și a dat pământul lor moștenire, că întru veac [este] mila Lui.

22. Moștenire lui Israil, robul Lui, că întru veac [este] mila Lui.

23. Că în smerenia noastră Și-a adus aminte de noi Domnul, că întru veac [este] mila Lui.

24. Și ne-a răscumpărat pe noi de la vrăjmașii noștri, că întru veac [este] mila Lui.

25. Cel care dă hrană la tot trupul, că întru veac [este] mila Lui.

26. Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului [τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ], că întru veac [este] mila Lui! Mărturisiți-vă Domnului domnilor, că întru veac [este] mila Lui!


[1] Al Mării Roșii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *