Psalmul 144, cf. LXX

1. Lauda lui David. Înălța-Te-voi Dumnezeul meu [și] Împăratul meu și voi binecuvânta numele Tău întru veac și întru veacul veacului.

2. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău întru veac și întru veacul veacului.

3. Mare [este] Domnul și lăudat foarte și măreția Lui nu este [are] sfârșit [καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν πέρας].

4. Neam și neam va lăuda [vor lăuda] lucrurile Tale și puterea Ta o vor vesti,

5. marea-cuviință a slavei sfințeniei Tale o vor spune și minunile Tale vor povesti

6. și puterea celor înfricoșătoare ale Tale vor spune și măreția Ta o vor povesti.

7. Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor izbucni/ vor revărsa [ἐξερεύξονται] și dreptății Tale se vor bucura.

8. [Că] îndurător și milostiv [este] Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv.

9. [Că] bun este Domnul [cu] toți și îndurările Lui [sunt] peste toate lucrurile Lui.

10. Să se mărturisească Ție, Doamne, toate lucrurile Tale și Cuvioșii Tăi să Te binecuvinteze!

11. [Căci] slava Împărăției Tale o vor spune și de puterea Ta vor vorbi,

12. [ca] să facă cunoscută fiilor oamenilor puterea Ta și slava marii-cuviințe a Împărăției Tale.

13. Împărăția Ta [este] Împărăția tuturor veacurilor și puterea Ta [este] în tot neamul și neamul. Credincios [este] Domnul în cuvintele Lui și cuvios în toate lucrurile Lui.

14. [Căci] Domnul îi ajută pe toți cei care cad și îi îndreaptă pe toți cei care sunt căzuți.

15. Ochii tuturor întru Tine nădăjduiesc și Tu le dai hrana lor la bună-vreme.

16. Deschizi Tu mâna Ta și saturi pe tot viul de bunăvoie.

17. Drept [este] Domnul în toate căile Lui și cuvios în toate lucrurile Lui.

18. Aproape [este] Domnul de toți cei care Îl cheamă pe El, de toți cei care Îl cheamă pe El în adevăr.

19. Voia celor care se tem de El o va face și rugăciunea lor o va asculta și îi va mântui pe ei.

20. Domnul îi păzește pe toți cei care Îl iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va nimici cu totul.

21. Lauda Domnului va spune gura mea. Și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui, întru veac și întru veacul veacului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *