Psalmul 146, cf. LXX

1. Alliluia! [Psalmul] lui Angheas și al lui Zaharias. Lăudați pe Domnul, că bun [este] psalmul! Dumnezeului nostru să I se îndulcească lauda [noastră][!]

2. Zidind Ierusalimul, Domnul va aduna diasporele/ răspândirile lui Israil [τὰς διασπορὰς τοῦ Ισραηλ].

3. [Căci Domnul este] Cel care îi vindecă pe cei zdrobiți [cu] inima și leagă distrugerile [τὰ συντρίμματα] lor,

4. [El este] Cel care numără mulțimile stelelor și tuturor [dintre] ele numele [lor le] cheamă [καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν].

5. Mare [este] Domnul nostru și mare [este] tăria Lui și înțelegerii Lui nu este număr.

6. [Și] Domnul [este] ridicând pe cei blânzi, dar smerind pe păcătoși până la pământ.

7. Faceți început Domnului în[tru] mărturisire! Cântați Dumnezeului nostru în liră!

8. Celui care îmbracă cerul în nori, Celui care pregătește pământului ploaie, Celui care răsare în munți iarbă și verdeață [întru] slujirea oamenilor.

9. [Căci El este] dând dobitoacelor hrana lor și puilor corbilor celor care Îl cheamă pe El.

10. Nu în puterea calului va voi [Domnul], nici în tibiile omului [ἐν ταῖς κνήμαις τοῦ ἀνδρὸς][1] [nu] binevoiește.

11. [Ci] Domnul binevoiește în cei care se tem de El și în cei care nădăjduiesc în mila Lui.


[1] Tibia este osul piciorului dintre genunchi și gleznă. Biblia de la 1688 a vorbit despre „pulpele omului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.