Psalmul 148, cf. LXX

1. Alliluia! [Psalmul] lui Angheas și al lui Zaharias. Lăudați pe Domnul din ceruri! Lăudați-L pe El în[tru] cei preaînalți [ἐν τοῖς ὑψίστοις]!

2. Lăudați-L pe El toți Îngerii Lui! Lăudați-L pe El toate Puterile Lui!

3. Lăudați-L pe El soarele și luna! Lăudați-L pe El toate stelele și lumina!

4. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri!

5. Lăudați numele Domnului! Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit.

6. Le-a pus pe ele întru veac și întru veacul veacului. Poruncă a pus și nu o va trece.

7. Lăudați-L pe Domnul din pământ, balaurii și toate abisurile!

8. [Iar] focul, grindina, zăpada, gheața, suflarea de vânt [sunteți] cele care faceți cuvântul Lui.

9. [Așadar,] munții și toate dealurile, pomii roditori și toți cedrii,

10. fiarele și toate dobitoacele, târâtoarele și păsările zburătoare,

11. împărații pământului și toate popoarele, conducătorii și toți judecătorii pământului,

12. tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri,

13. lăudați numele Domnului! Că numai numele Lui s-a înălțat, [iar] mărturisirea Lui [este] pe pământ și [în] cer.

14. Și [Domnul] va înălța cornul poporului Său [și va da] laudă tuturor Cuvioșilor Lui, fiilor lui Israil, poporului care se apropie de El.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *