1. Alliluia! Lăudați-L pe Dumnezeu în[tru] Sfinții Lui! Lăudați-L pe El în[tru] tăria puterii Lui!

2. Lăudați-L pe El în[tru] Puterile Lui! Lăudați-L pe El după mulțimea măreției Lui!

3. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță! Lăudați-L pe El în psaltirion și [în] liră!

4. Lăudați-L pe El în timpan și [în] dans! Lăudați-L pe El în coarde și [în] organe/ instrumente!

5. Lăudați-L pe El în chimvale [κυμβάλοις] bine-răsunătoare! Lăudați-L pe El în chimvale de strigare!

6. Toată suflarea să laude pe Domnul! Alliluia!

Did you like this? Share it: