Psalmul 18, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.

2. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria.

3. Ziua zilei rostește cuvânt și noaptea nopții vestește cunoaștere.

4. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, cărora să nu li se audă glasurile lor.

5. Întru tot pământul a ieșit glasul lor și întru marginile lumii cuvintele lor. În soare Și-a pus cortul Lui [ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ].

6. Și El [este] ca un mire ieșind din cămara lui. Bucura-se-va ca un uriaș, [pus] să alerge calea lui.

7. De la marginea cerului este ieșirea Lui și sfârșitul Lui [este] până la marginea cerului și nu este care se va ascunde de căldura Lui.

8. Legea Domnului [este] fără prihană, întorcând sufletele, mărturia Domnului [este] credincioasă, înțelepțind pruncii,

9. dreptățile Domnului [sunt] drepte, veselind inima, porunca Domnului [este] clară [τηλαυγής], luminând ochii,

10. frica Domnului [este] curată, rămânând întru veacul veacului, judecățile Domnului [sunt] adevărate [și] împreună îndreptate [δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό].

11. Dorite [sunt] mai mult decât aurul și [decât] piatra cea de mult preț și mai dulci decât mierea și fagurele de miere.

12. Căci și robul Tău le păzește pe acestea. [Și] când a păzit pe acestea [ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτὰ], [a avut parte] de răsplătire multă [ἀνταπόδοσις πολλή].

13. Fărădelegile cine le va înțelege? De cele ascunse ale mele curățește-mă

14. și de cele străine cruță pe robul Tău! Dacă nu au să mă stăpânească, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare.

15. Și vor fi întru bună-plăcere spusele gurii mele și cercetarea inimii mele înaintea Ta pururea, Doamne, ajutorule al meu și izbăvitorule al meu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *