Cântări, cap. 9, cf. LXX

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2o.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46. Rugăciunea Mariei, Născătoarea de Dumnezeu [προσευχὴ Μαριας τῆς Θεοτόκου]. Mărește sufletul meu pe Domnul,

47. și s-a bucurat duhul meu în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

48. Că a privit [ἐπέβλεψεν] spre smerenia roabei Sale. Căci, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile [ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί]!

49. Că mi-a făcut mie măriri [μεγαλεῖα] Cel puternic și sfânt [este] numele Lui.

50. Și mila Lui [este] întru neam și [în] neam a celor care se tem de El.

51. [El] a făcut putere în[tru] brațul Lui; i-a risipit pe cei mândri [în] cugetul inimii lor [διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν].

52. A coborât pe stăpânitori de pe tronuri [καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων] și i-a înălțat pe cei smeriți.

53. Pe cei care sunt flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei care sunt bogați i-a scos afară deșerți.

54. L-a ajutat pe Israil, slujitorul Lui, [ca] să pomenească mila [μνησθῆναι ἐλέους],

55. precum a spus către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până [în] veac.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68. Rugăciunea lui Zaharias. Binecuvântat [este] Domnul Dumnezeul lui Israil, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său,

69. și a ridicat cornul mântuirii noastre [καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν] în casa lui David, a slujitorului Său –

70. precum a spus prin gura celor Sfinți [καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν Ἁγίων], a celor din veac Profeți ai Lui [τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος Προφητῶν Αὐτοῦ] –

71. mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor care ne urăsc pe noi!

72. [Ca] să facă milă cu părinții noștri, și să-Și aducă aminte de făgăduința cea sfântă a Lui,

73. de jurământul [cu] care S-a jurat către Avraam, părintele nostru,

74. [ca] să ne dea nouă, [pentru ca] fără frică, din mâna vrăjmașilor noștri izbăvindu-ne,

75. a sluji Lui în sfințenie și [în] dreptate, înaintea Lui, [în] toate zilele noastre.

76. Iar tu, pruncule, Profet al Celui Preaînalt [Προφήτης Ὑψίστου] vei fi chemat! Căci vei merge înaintea feței Domnului, [ca] să pregătești căile Lui [τοιμσαι ὁδοὺς Αὐτοῦ];

77. să dai cunoașterea mântuirii poporului Său în[tru] iertarea păcatelor lor,

78. pentru milostivirile milei Dumnezeului nostru [διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν], în[tru] care ne-a cercetat pe noi Răsăritul [Cel] din înălțime [Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους],

79. [ca] să lumineze pe cei care șed în întuneric și [în] umbra morții, [și ca] să îndrepteze picioarele noastre întru calea păcii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.