1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2o.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46. Rugăciunea Mariei, Născătoarea de Dumnezeu [προσευχὴ Μαριας τῆς Θεοτόκου]. Mărește sufletul meu pe Domnul,

47. și s-a bucurat duhul meu în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

48. Că a privit [ἐπέβλεψεν] spre smerenia roabei Sale. Căci, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile [ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί]!

49. Că mi-a făcut mie măriri [μεγαλεῖα] Cel puternic și sfânt [este] numele Lui.

50. Și mila Lui [este] întru neam și [în] neam a celor care se tem de El.

51. [El] a făcut putere în[tru] brațul Lui; i-a risipit pe cei mândri [în] cugetul inimii lor [διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν].

52. A coborât pe stăpânitori de pe tronuri [καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων] și i-a înălțat pe cei smeriți.

53. Pe cei care sunt flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei care sunt bogați i-a scos afară deșerți.

54. L-a ajutat pe Israil, slujitorul Lui, [ca] să pomenească mila [μνησθῆναι ἐλέους],

55. precum a spus către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până [în] veac.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68. Rugăciunea lui Zaharias. Binecuvântat [este] Domnul Dumnezeul lui Israil, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său,

69. și a ridicat cornul mântuirii noastre [καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν] în casa lui David, a slujitorului Său –

70. precum a spus prin gura celor Sfinți [καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν Ἁγίων], a celor din veac Profeți ai Lui [τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος Προφητῶν Αὐτοῦ] –

71. mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor care ne urăsc pe noi!

72. [Ca] să facă milă cu părinții noștri, și să-Și aducă aminte de făgăduința cea sfântă a Lui,

73. de jurământul [cu] care S-a jurat către Avraam, părintele nostru,

74. [ca] să ne dea nouă, [pentru ca] fără frică, din mâna vrăjmașilor noștri izbăvindu-ne,

75. a sluji Lui în sfințenie și [în] dreptate, înaintea Lui, [în] toate zilele noastre.

76. Iar tu, pruncule, Profet al Celui Preaînalt [Προφήτης Ὑψίστου] vei fi chemat! Căci vei merge înaintea feței Domnului, [ca] să pregătești căile Lui [τοιμσαι ὁδοὺς Αὐτοῦ];

77. să dai cunoașterea mântuirii poporului Său în[tru] iertarea păcatelor lor,

78. pentru milostivirile milei Dumnezeului nostru [διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν], în[tru] care ne-a cercetat pe noi Răsăritul [Cel] din înălțime [Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους],

79. [ca] să lumineze pe cei care șed în întuneric și [în] umbra morții, [și ca] să îndrepteze picioarele noastre întru calea păcii.

Did you like this? Share it: