Cântări, cap. 14, cf. LXX

1. Imnul dimineții [ὕμνος ἑωθινός]. Slavă în[tru] cei prea înalți lui Dumnezeu [δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ]

2. și pe pământ pace [καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη],

3. în[tru] oameni bunăvoire [ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία].

4. Pe Tine Te lăudăm,

5. pe Tine Te binecuvântăm,

6. închinămu-ne Ție,

7. slăvimu-Te,

8. Îți mulțumim Ție,

9. pentru slava Ta cea mare.

10. Doamne, Împărate

11. ceresc,

12. Dumnezeule, Părinte Atotțiitorul[e],

13. Doamne, Fiule, Unule-născut,

14. Iisuse Hristoase,

15. și Duhul Sfânt [Duhule Sfinte]!

16. Doamne, Dumnezeul[e],

17. Mielul lui Dumnezeu,

18. Fiul Tatălui,

19. Cel care ridici păcatele lumii,

20. miluiește-ne pe noi!

21. Cel care ridici păcatele lumii,

22. primește rugăciunea noastră!

23. Cel care șezi în dreapta Tatălui,

24. miluiește-ne pe noi!

25. Că Tu ești unul sfânt,

26. Tu ești unul Domn,

27. Iisus Hristos,

28. întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin!

29. În fiecare zi Te voi binecuvânta,

30. și voi lăuda numele Tău întru veac

31. și întru veacul veacului.

32. Învrednicește-ne, Doamne, și [în] ziua aceasta,

33. fără de păcate să ne păzim noi!

34. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri

35. și lăudat și preaslăvit [este] numele Tău întru veci. Amin!

36. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptățile Tale!

37. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptățile Tale!

38. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptățile Tale!

39. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și [în] neam!

40. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă!

41. Vindecă sufletul meu că am păcătuit Ție!

42. Doamne, la Tine am scăpat!

43. Învață-mă a face voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu!

44. Că la Tine [este] izvorul vieții

45. [și] în[tru] lumina Ta vom vedea lumină.

46. Întinde mila Ta celor care Te cunosc pe Tine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *