Psalmul 17, cf. LXX

1. Întru sfârșit, [un psalm] al slujitorului Domnului, al lui David, pe care [el] l-a spus Domnului. Cuvintele cântării acesteia [au fost spuse de David] în ziua [în] care a fost izbăvit el de Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul [Σαουλ].

2. Și a zis: Iubi-Te-voi, Doamne, tăria mea [ἡ ἰσχύς μου]!

3. Domnul [este] tăria mea [στερέωμά μου] și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu [este] ajutorul meu și voi nădăjdui în El. [El este] apărătorul meu și cornul mântuirii mele [și] sprijinitorul meu.

4. Lăudând Îl voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă va mântui.

5. Cuprinsu-m-au chinurile morții [ὠδῖνες θανάτου] și pâraiele fărădelegii m-au tulburat.

6. Chinurile Iadului [ὠδῖνες ᾍδου] m-au înconjurat, venit-au înaintea mea cursele morții [παγίδες θανάτου].

7. Și când mă necăjeam, L-am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzit-a glasul meu din templul cel sfânt al Lui și strigarea mea înaintea Lui va intra, [va intra] întru urechile Lui.

8. Și s-a clătinat și pământul a fost cutremurat și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat, că[ci] Dumnezeu le-a urgisit pe ele.

9. Suitu-s-a fum în urgia Lui și foc de la fața Lui s-a aprins, cărbuni s-au aprins de la El.

10. Și a aplecat cerul și S-a coborât și întuneric [este] sub picioarele Lui [καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας Αὐτοῦ].

11. Și S-a suit peste Heruvimi și a zburat, a zburat peste aripile vânturilor.

12. Și a pus întunericul ascunzătoarea Lui [καὶ ἔθετο σκότος ποκρυφν Αὐτοῦ], împrejurul Lui [este] cortul Lui [κύκλῳ Αὐτοῦ ἡ σκηνὴ Αὐτου], apă întunecată în norii văzduhurilor [σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων].

13. De la strălucirea de dinaintea Lui norii au trecut [și a căzut] grindină și cărbuni de foc.

14. Și Domnul a tunat din cer și Cel Preaînalt Și-a dat glasul Lui.

15. Și a trimis săgeți și i-a risipit pe ei și fulgerele [le-]a înmulțit și i-a tulburat pe ei.

16. Și s-au văzut izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii, de la certarea Ta, Doamne, de la suflarea Duhului urgiei Tale [ἀπὸ ἐμπνεύσεως Πνεύματος ὀργῆς Σου]!

17. Trimis-a din înălțime și m-a luat, luatu-m-a din ape multe.

18. Izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei puternici și de cei care mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine!

19. Venit-au înaintea mea în ziua răutății mele [ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου] și Domnul a fost sprijinirea mea,

20. și m-a scos întru lărgime. [Și El] mă va izbăvi, că m-a voit. Mă va izbăvi de vrăjmașii mei cei puternici și de cei care mă urăsc pe mine.

21. Și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie.

22. Că[ci] am păzit căile Domnului și nu am fost neevlavios [față] de Dumnezeul meu.

23. Că[ci] toate judecățile Lui [sunt] înaintea mea și dreptățile Lui nu s-au depărtat de la mine.

24. Și voi fi fără prihană cu El și mă voi păzi de fărădelegea mea.

25. Și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele [care este] înaintea ochilor Lui.

26. Cu cel cuvios, cuvios vei fi și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi,

27. și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic/ stricat/ potrivnic Te vei răstălmăci [καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεις].

28. Că Tu popor smerit vei mântui și ochii mândrilor îi vei smeri.

29. Că tu vei lumina luminătorul meu, Doamne, Dumnezeul meu, [Tu] vei lumina întunericul meu,

30. că în[tru] Tine mă voi izbăvi de ispită [ἀπὸ πειρατηρίου]. Și în Dumnezeul meu voi sări zidul.

31. Dumnezeul meu [are] fără prihană calea Lui. Cuvintele Domnului [sunt] în foc lămurite. Apărător este tuturor celor care nădăjduiesc în El.

32. Că[ci] cine [este] Dumnezeu afară de Domnul? Și cine [este] Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru?

33. Dumnezeu [este] Cel care mă încinge [cu] putere și a pus fără prihană calea mea,

34. Cel care întărește picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune,

35. învățând mâinile mele întru război și ai pus arc de aramă [în] brațele mele,

36. și mi-ai dat mie scutul mântuirii mele și dreapta Ta m-a sprijinit, și certarea Ta m-a îndreptat [până] întru sfârșit și certarea Ta, aceasta, mă va învăța.

37. Lărgit-ai pașii mei sub mine și n-au slăbit urmele mele,

38. căuta-voi pe vrăjmașii mei și îi voi prinde pe ei și nu mă voi întoarce până [nu] au să se sfârșească.

39. Îi voi necăji pe ei și nu au să poată să stea, cădea-vor sub picioarele mele.

40. Și m-ai încins [cu] putere întru război [și] i-ai legat pe toți cei care se ridică împotriva mea sub mine

41. și pe vrăjmașii mei mi i-ai dat mie [în] spate[le meu] și pe cei care mă urăsc pe mine i-ai nimicit cu totul.

42. Au strigat către Domnul și nu era Cel care mântuiește și [El] nu i-a ascultat pe ei.

43. Și îi voi micșora pe ei ca țărâna de la fața vântului, ca tina ulițelor îi voi spulbera pe ei.

44. [Căci] mă vei izbăvi de dușmăniile poporului [și] mă vei pune întru capul neamurilor. [Și] poporul, pe care nu l-am cunoscut, mi-a slujit mie,

45. întru auzirea urechii mi-a ascultat mie, [dar] fiii străini mi-au mințit mie.

46. Fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor.

47. [Dar] Domnul trăiește și binecuvântat [este] Dumnezeul meu, și să Se înalțe Dumnezeul mântuirii mele!

48. Dumnezeu [este] Cel care îmi dă răzbunare mie și Cel care a supus popoarele sub mine,

49. [El este] izbăvitorul meu de vrăjmașii mei cei mânioși. [Căci] de la cei care se ridică împotriva mea, mă vei înălța [și] de la omul nedrept, mă vei izbăvi.

50. Pentru aceea, mărturisi-mă-voi Ție în[tru] neamuri, Doamne, și numelui Tău îi voi cânta,

51. mărind mântuirile împăratului Lui și făcând milă unsului Lui, lui David și seminției lui până [în] veac.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *