Parimiele lui Salomon, cap. 11, cf. LXX

1. Cântarele necinstite [sunt] o urâciune înaintea Domnului [ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον Κυρίου], dar greutatea cea dreaptă [a cântarului este] plăcută Lui.

2. Dacă [în] care[va] are să intre ocara, acolo [va fi] și necinstea [οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία], dar gura celor smeriți cugetă înțelepciunea.

3. Murind cel Drept a părăsit pocăința [ἀποθανὼν Δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον], dar înaintea mâinii este și plăcută pieirea celor neevlavioși [πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια].

4.

5. Dreptatea celor fără pată îndreptează căile, iar neevlavia cade împreună cu nedreptatea.

6. Dreptatea oamenilor drepți îi izbăvește pe ei, iar [în] pieirea lor cad cei fărădelege.

7. Murind omul drept nu se nimicește nădejdea, dar fălirea celor neevlavioși se nimicește.

8. Dreptul se scoate din cursă[1], dar pentru el se dă cel neevlavios.

9. În gura neevlavioșilor [este] cursa cetățenilor [πολίταις], dar simțirea Drepților [este] cale bună [αἴσθησις δὲ Δικαίων εὔοδος].

10. În bunătățile Drepților s-a îndreptat cetatea,

11. iar gurile celor neevlavioși a dărâmat-o [au dărâmat-o].

12. Batjocorește pe cetățeni cel sărăcit de mințile [lui], dar omul înțelept aduce liniște [ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει].

13. Omul nesincer [δίγλωσσος][2] descoperă sfaturi în sinedrion [συνέδριον][3], dar cel credincios suflării [lui Dumnezeu] tăinuiește faptele [πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα].

14. [Cei la] care nu este conducere/ chivernisire cad ca frunzele [οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα], iar mântuirea este în mult sfat [σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ][4].

15. Cel rău face rău când are să se unească [cu] cel Drept și [el] urăște glasul adevărului.

16. Femeia mulțumitoare [εὐχάριστος] ridică slavă bărbatului, dar tronul necinstei [este] femeia urând cele drepte. Cei leneși sunt săraci de bogăție, iar cei bărbătoși se statornicesc [în] bogăție.

17. Omul milostiv face bine sufletului său, iar cel nemilostiv își pierde trupul său.

18. Cel neevlavios face lucruri nedrepte, dar sămânța Drepților [este] răsplata adevărului.

19. Fiul cel drept se naște întru viață, iar prigoana celui neevlavios [este] întru moarte.

20. Dezgustătoare[5] [sunt] Domnului căile stricate [ale oamenilor], dar primiți [sunt] Lui[6] toți cei fără pată în căile lor.

21. [Asupra] mâinii aruncând mâinile cu nedreptate, nu nerăzbunat va fi [cel suferind], dar cel care seamănă dreptatea va lua răsplată credincioasă.

22. Precum [este] belciugul în botul scroafei, așa [este] frumusețea femeii celei rele la minte [οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος].

23. Toată pofta Drepților [este] bună, iar nădejdea neevlavioșilor va pieri.

24. Sunt [oameni] care pe ale lor le seamănă [și] mai multe fac și sunt [alții] care, adunând, au prea puține.

25. Sufletul binecuvântat [întru] totul [e] simplu [ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ], iar omul mânios nu [este] plăcut [ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων].

26. Cei care țin grâul să-l lase pe el neamurilor, iar binecuvântarea [se varsă] întru capul celui care este darnic [εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος].

27. Lucrând cele bune, caută har bun [χάριν ἀγαθήν], dar căutând cele rele, [răul] îl va prinde pe el.

28. Cel care a nădăjduit în bogăția lui va cădea [ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται], iar cel care ajută Drepților, acela se va ridica.

29. Cel care nu se poartă împreună cu casa lui va moșteni vânt [ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον] și nebunul va sluji celui înțelept.

30. Din roada dreptății crește pomul vieții și înainte de vreme [sunt] răpite sufletele celor fărădelege.

31. [Iar] dacă Dreptul cu greu se mântuiește [εἰ ὁ μὲν Δίκαιος μόλις σῴζεται], cel neevlavios și păcătos unde se va arăta [se vor arăta]?


[1] Din capcană, din laț, din ispită.

[2] Îndoit la limbă [δίγλωσσος]. Care are două discursuri: unul mincinos și unul adevărat și le îmbină pentru a te duce în eroare.

[3] În consiliul iudaic, în sfatul religios al evreilor, în Sanhedrin [סַנְהֶדְרִין], cf.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin.

[4] Pentru că mântuirea are nevoie de multele sfaturi ale multora.

[5] În LXX e nominativul singular și nu nominativul plural.

[6] Primiți sunt de către El.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *