Tomosul sinodal de canonizare al celor 4 Sfinți români canonizați azi, 28 septembrie 2016

Tomos Sinodal de canonizare nr. 1/2016, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 2212 din 25 februarie 2016 şi făcut public astăzi, 28 septembrie 2016, în biserica Mănăstirii Sfântul Antim – Troianu, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”:

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini

din Patriarhia Română,

Har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Binecuvântat şi vrednic de toată lauda este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârşit întru sfinţenie, care au câştigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieţii lor plină de evlavie şi de fapte bune. Preasfânta Treime a rânduit din veşnicie ca pe aceştia să-i învrednicească de asemănarea cu Dumnezeu, împărtăşindu-i de lumina harului Duhului Sfânt şi aşezându-i în Biserica celor întâi născuţi, în ceata sfinţilor. Despre ei Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune că întrucât au ascultat cuvântul Său, s-au făcut „prietenii Lui” (Ioan 15, 14).

Pe aceşti sfinţi Biserica îi cinsteşte cu laude şi cu cântări, precum spune Prorocul David, de Dumnezeu insuflat: ,,Eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor“ (Psalmul 138, 17). Cu adevărat sfinţii au împlinit cuvântul şi voia lui Dumnezeu, după cum citim iarăşi în Psalmi: „prin sfinţii de pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei”(Psalmul 15, 3).

Printre aceşti aleşi ai lui Dumnezeu se numără Cuvioşii Părinţi din sihăstriile Stânişoarei şi Turnului: Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara şi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu.

Aceşti mari nevoitori şi iubitori de Dumnezeu din Mănăstirea Cozia, a vestitului Voievod Mircea cel Mare, după ce s-au dăruit cu totul vieţii pustniceşti şi au ajuns la desăvârşire, au primit de la Duhul Sfânt darul sfătuirii şi al călăuzirii sufletelor pe calea mântuirii. Fiind lucrători încercaţi ai rugăciunii inimii, ei au fost cinstiţi împreună cu marii isihaşti ai monahismului românesc, numiţi şi sihaştri.

Astfel, ei au rămas în memoria vie a Bisericii, în evlavia ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi a mirenilor, ca pilde de iubire jertfelnică, de înfrânare, de smerenie şi de iscusită povăţuire duhovnicească.

Smerenia Noastră, la propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la vieţuirea plăcută lui Dumnezeu a acestor fericiţi Sfinţi Cuvioşi Părinţi care au sfinţit şi împodobit pământul Olteniei, luând aminte la râvna lor vrednică de laudă pentru rugăciune şi apărarea dreptei credinţe, şi căutând folosul duhovnicesc al poporului dreptmăritor ce poartă numele lui Hristos, urmând Tradiţiei Sfinte a Bisericii Ortodoxe, pe temei canonic şi sinodal, chemând în ajutor Harul Preasfintei, celei de o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

hotărâm

ca, de acum înainte şi în veci, Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, cu zi de pomenire în 3 septembrie, şi Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, cu zi de pomenire în 5 octombrie, să fie număraţi între sfinţii Bisericii şi să fie pomeniţi şi cinstiţi cu cântări de laudă în zilele lor de prăznuire.

Poruncim de asemenea, în Duhul Sfânt, ca vieţile, slujbele şi icoanele Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu să fie primite cu evlavie de preoţii, monahii şi credincioşii mireni ai Bisericii noastre.

Spre deplină statornicire a celor pe care le-am hotărât în mod sinodal şi canonic, întărim cu semnăturile noastre acest Tomos Sinodal de canonizare a Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, aducându-l la cunoştinţa clerului şi a tuturor dreptcredincioşilor Patriarhiei Române.

Acest Tomos Sinodal de canonizare se proclamă astăzi, 28 septembrie din anul mântuirii 2016, în biserica Sfintei Mănăstiri Antim, cartierul Troianu din Râmnicu Vâlcea, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!

Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

†  Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

    † Teofan Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei     † Laurenţiu Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
    † Andrei Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului     † Irineu Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei  
        † Ioan Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului         † Petru Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor
        † Iosif Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale         † Serafim Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord
    † Nifon Mitropolit onorific, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal     † Teodosie Arhiepiscopul Tomisului
    † Pimen Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor     † Irineu Arhiepiscopul Alba Iuliei
    † Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului     † Ioachim Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
      † Calinic Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului       † Ciprian Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
    † Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos     † Timotei Arhiepiscopul Aradului
      † Nicolae Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi       † Justinian Arhiepiscop onorific, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului
      † Corneliu Episcopul Huşilor       † Lucian Episcopul Caransebeşului
      † Sofronie Episcopul Ortodox Român al Oradiei       † Nicodim Episcopul Severinului şi Strehaiei
    † Vincenţiu Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor     † Andrei Episcopul Covasnei şi Harghitei
    † Galaction Episcopul Alexandriei şi Teleormanului     † Ambrozie Episcopul Giurgiului
    † Sebastian Episcopul Slatinei şi Romanaţilor     † Visarion Episcopul Tulcii
    † Petroniu Episcopul Sălajului     † Gurie Episcopul Devei şi Hunedoarei
    † Daniil Episcop-locţiitor (administrator) al Episcopiei Daciei Felix (Serbia)     † Siluan Episcopul Ortodox Român din Ungaria
    † Siluan Episcopul Ortodox Român al Italiei     † Timotei Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
    † Macarie Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord     † Mihail Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande
    † Varlaam Ploieşteanul Episcop-vicar patriarhal     † Ieronim Sinaitul Episcop-vicar patriarhal
    † Timotei Prahoveanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor     † Calinic Botoşăneanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor
    † Ilarion Făgărăşanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului     † Vasile Someşeanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
    † Paisie Lugojeanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei     † Antonie de Orhei Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului
  † Marc Nemţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale   † Sofian Braşoveanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului
    † Emilian Lovişteanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului     † Ioan Casian de Vicina Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi
    † Iustin Sigheteanul Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului     † Ignatie Mureşeanul Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *