Cum am ajuns să scriu despre Sfântul Antim Ivireanul

Bineînțeles, i-am cerut Profesorului Dan Horia Mazilu să mă primească la el la doctorat. Și m-a acceptat imediat, cu bucurie. Mă cunoștea din facultate și știa că vrusesem să vin și la masterat la literatură veche, dar (după sistemul de atunci), în anul respectiv nu s-a organizat masterat de literatură veche, ci numai de literatură contemporană.

Vrusesem, de fapt, în primă instanță, să-mi fac teza de doctorat pe Eminescu. Vroiam de mult lucrul acesta, să scriu despre Eminescu și spiritualitatea românească.

Mai întâi am dorit să-mi fac teza de licență cu subiectul acesta, pentru care mă gândeam să-l solicit ca îndrumător pe Profesorul Gheorghe Ciompec. Dar am renunțat la idee, pentru că am considerat că nu mi-am strâns încă destul material pentru aceasta.

De aceea, mi-am făcut teza de licență despre Sfântul Antim, cu Profesorul Mazilu. Pentru că, în anul I de facultate – datorită înclinațiilor mele spre literatura religioasă, dar și datorită domniei sale, datorită entuziasmului și căldurii cu care ne-a vorbit despre scriitorii „vechi” – m-am apropiat foarte mult de literatura română veche, iar Sfântul Antim Ivireanul a fost o adevărată revelație pentru mine.

Ulterior, vrând, deci, să intru la doctorat, m-am întors la ideea cu Eminescu, pe care o coceam de mai multă vreme. Așa că, inițial, i-am cerut Profesorului George Gană să mă primească. Dar n-a fost să fie, pentru că el mi-a răspuns că, murind Profesorul Petre Nicolau, s-a trezit cu toți doctoranzii lui pe cap și mi-a cerut să mai aștept un an, spunându-mi că anul următor mă va primi bucuros, după ce „se mai eliberează”.

Gană era foarte riguros. Îmi amintesc că, într-un an, în prima zi, pe 1 octombrie, primul curs îl aveam de la 10 la 12 cu dânsul. A venit și a ținut cursul ca și cum am fi fost la mijlocul semestrului. De prisos să mai spun că alt curs n-am mai făcut în ziua aceea.

…Însă nu am vrut să stau un an degeaba, așa că m-am întors la Sfântul Antim și la Profesorul Mazilu, cu atât mai mult cu cât, cu ocazia tezei de licență, nu avusesem timpul necesar să aprofundez studiul vieții și (mai ales) al operei Sfântului Antim, așa cum mi-aș fi dorit.

Și acest lucru s-a dovedit providențial, pentru că, studiindu-l atent pe Sfântul Antim, am ajuns la a-l înțelege mai bine și pe Eminescu, adică la a înțelege că fundamentele spiritualității sale au fost puse și printr-o cunoaștere integrală și profundă a literaturii noastre vechi. Fapt care s-a repercutat în opera lui.

De aceea, un capitol important din teza mea de doctorat s-a intitulat: „«Lună tu, stăpân-a mării…» : Puncte de convergență între opera lui Antim Ivireanul și cea a lui Mihai Eminescu. Motive și viziuni comune sau similare”.

Acest capitol, împreună cu multe alte articole (comentarii) publicate pe platforma Teologie pentru azi, între 2007 și 2010, au constituit baza viitoarei mele teze postdoctorale. Prin ea și prin vol. 2 din Epilog la lumea veche, publicat online, am reușit să-mi împlinesc acea dorință mai veche.

Să mă întorc însă la momentul în care i-am cerut acceptul Profesorului Mazilu. Acesta m-a primit, dar, inițial, nu a fost de acord cu subiectul. Adică nu dorea să scriu o teză despre Sfântul Antim Ivireanul. Motivul era că „s-a scris despre”. Avea în vedere, în principal, cartea lui Eugen Negrici, Antim. Logos și personalitate (ediția întâi 1971 și ediția a doua 1997), și, respectiv, monografia recentă (1997) a lui Gabriel Ștrempel.

Am încercat atunci să îl conving că nu o să repet ceea ce a scris Profesorul Negrici (și n-am făcut-o) și că voi face cu totul altceva decât Gabriel Ștrempel în monografia sa.

Pentru că Ștrempel și-a construit monografia urmărind momentele principale ale vieții Sfântului Antim, a descris în amănunt cărțile tipărite de acesta (fiind la Biblioteca Academiei) și nu a dedicat prea multe pagini operei, caracterizând-o sumar, din punct de vedere literar (ca și istoriile literare, de altfel, față de care era tributar, în discuția despre Didahii, spre exemplu, punând accent mai mult pe critica moravurilor). În total, Ștrempel a dedicat vreo 10 pagini (maxim) pentru caracterizarea artei literare a lui Antim, din cele 380 ale monografiei sale.

I-am spus, deci, Profesorului Mazilu, că intenționez să revăd viața și activitatea Sfântului Antim, în teza mea, și să-mi spun părerea mea, dar că cea mai mare parte a ei o voi dedica operei Sfântului Antim, Didahiilor în mod special, pe care doresc să le comentez din punct de vedere literar și teologic, în amănunt, lucru ce nu se mai făcuse până atunci.

El însuși, Mazilu, susținea într-o carte a sa că Antim e un scriitor mare, care merită să i se dedice studii extinse. Cu toate acestea, nu se lăsa convins.

Trebuie să menționez și chiar să subliniez faptul că, la acea oră, Antim Ivireanul nu era considerat, totuși, îndeobște, un așa mare scriitor sau personalitate literară. Istoriile literare, deși foloseau câțiva termeni elogioși, îi dedicau câteva pagini, cu parcimonie, autorii ajungând să repete toți cam aceleași lucruri, pe care le făceau să treacă mai departe, de la unul la altul.

Tocmai de aceea Sfântul Antim era privit, la Litere, ca un „subiect epuizat”, despre care nu ai ce să mai spui.

Așa că vreo două săptămâni m-am chinuit să îl conving pe Dan Horia Mazilu ca să fie de acord să scriu despre Antim. Și n-a acceptat. Atunci, cu tristețe, am formulat un alt subiect, despre Dimitrie Cantemir. Nu mai știu cum suna. Dar știu că m-am dus la facultate, am intrat la decanat și…înainte ca să apuc să mai zic ceva, mi-a spus: Bine, scrie despre Antim!

Nici nu știu cum am ajuns acasă de bucurie. L-am sunat imediat pe viitorul meu soț, Părintele Dorin, și i-am spus vestea.

Însă, la examenul de intrare la doctorat m-am lovit de aceeași problemă, pentru că cei din comisie au venit cu aceleași obiecții: „s-a scris” despre Antim Ivireanul, „nu mai e nimic de spus” despre el!

Fiind fără pile și proptele, am intrat totuși la fără frecvență (cum era sistemul atunci), durata doctoratului fiind de 7 ani. Eu am terminat teza mai devreme – prin 2006 era gata – dar am susținut-o în 2009, conform calendarului oficial.

Diferența între zi și fără frecvență era că, în al doilea caz, nu aveai bursă. Motiv pentru care era și durata de studii mai mare decât la zi (unde se făceau 4 ani), pentru a da posibilitatea doctorandului să studieze, având în același timp un loc de muncă. Eu însă am preferat să nu mă angajez mai înainte de a-mi termina teza. Însă soțul meu, Părintele Dorin, a intrat la doctorat la zi, în 2004, și el a avut bursă.

La început (după intrarea la doctorat), am susținut și două examene (în primii doi ani, cred), care trebuia să reprezinte, fiecare, câte un capitol din teză.

Atunci au fost singurele situații când am discutat cu domnul Mazilu pe îndelete. Iar capitolele din teză au fost, bineînțeles, cele de început, despre viața Sfântului Antim. Și atunci a trebuit să îmi iau inima în dinți și să îl contrazic în față pe Profesorul Mazilu, în ceea ce privește venirea lui Antim pe meleagurile noastre. Pentru că dânsul susținea, din cauza „unanimității cercetătorilor” (vorba lui Ștrempel), că Antim a fost chemat și adus în Țara Românească de Sfântul Constantin Brâncoveanu.

I-am spus domnului Mazilu că această teorie e foarte șubredă și că eu cred că Sfântul Antim a venit mai întâi în Moldova, după cum am explicat în teza mea (a se vedea aici și aici). Credința mea era – corelând toate datele pe care le aveam la dispoziție – că Sfântul Antim a venit după 1680, în Moldova, la Mănăstirea Cetățuia, iar în Țara Românească a ajuns în timpul lui Șerban Cantacuzino, unde l-a aflat Brâncoveanu când s-a suit pe tron.

Față de ceea ce am spus atunci, singurul detaliu relevant, care a ieșit la lumină între timp, este acela că a fost chiar egumen la Cetățuia, deci era monah și nu mirean, la data când a venit în Moldova.

Însă, la momentul când mi-am scris eu teza, „unanimitatea cercetătorilor” susținea sus și tare că Antim a fost adus de Brâncoveanu după 1688 în Țara Românească (după ce a ajuns domn Brâncoveanu) și, abia după ce a fost adus, în decurs de mai puțin de doi ani a învățat arta tipografică și a fost numit în fruntea tipografiei de la București, a fost făcut monah, a învățat perfect limba română (mai bine decât „toți cărturarii țării”, după cum observa Sadoveanu) și s-a perfecționat ca teolog și om de cultură!!

La care se adaugă și intimizarea sa cu idealul de a tipări cărțile de cult în românește…

Profesorul Mazilu a făcut atunci ceva, care, pe loc, nu m-a uimit, dar care mă uimește acum. Când eu i-am spus cu toată sinceritatea aceste argumente, nu m-a repezit, nu m-a dat afară de la decanat, nu mi-a spus: nu ți-e rușine să mă contrazici? sau altceva de genul acesta. Spre onoarea lui, a lăsat puțin ochii în jos (cu smerenia-i caracteristică și, în privința căreia, cei care l-au cunoscut știu că nu exagerez) și mi-a spus: Așa este, ai dreptate. Scrie ceea ce crezi!

Așa că am scris…Ulterior mi-am dat eu seama că, dacă ar fi fost altcineva, lucrurile ar fi putut sta foarte prost. Spre exemplu, când am ajuns să susțin teza, unul dintre membrii comisiei, Cercet. Dr. Stancu Ilin, mi-a reamintit, pe un ton de reproș (între altele) faptul că mi-am permis să spun că domnul Ștrempel nu a comentat deloc prefața lui Mihai Iștvanovici…

Numai că eu am spus, în teza mea, că mă mir de faptul că Gabriel Ștrempel nu a comentat deloc prefața lui Mihai Iștvanovici, pentru că el și-a publicat monografia în 1997, adică după acumulări de-o viață (după cum scrie în prefața monografiei sale), adică, după cum susține dumnealui, după jumătate de secol de studiere a vieții și operei Sfântului.

Dar, după o jumătate de secol de cercetări, nu ne-a spus nimic cu adevărat nou și relevant față de ceea ce susțineau și alții, iar observațiile sale privitoare la arta literară a lui Antim nu depășesc câteva pagini, după cum spuneam.

…Lucrurile pot părea acum superflue, dar atunci nu erau. Dimpotrivă, în discuțiile mele ulterioare cu domnul Florin Rotaru (la o conferință) sau cu Profesorul Gabriel Mihăilescu, niciunul nu mi-a confirmat că argumentele mele ar fi fost logice și corecte, spunându-mi-se vehement că nu se poate susține varianta venirii lui Antim mai întâi în Moldova.

Iar Gabriel Ștrempel și protejatul său care m-a plagiat, Arhim. Mihail Stanciu, au continuat să susțină cu tărie, și după publicarea tezei mele, că Antim a ajuns pe meleagurile noastre după 1688, adus de Brâncoveanu, până când, prin 2013, s-a dus Stanciu în Grecia și i s-a indicat cartea lui Penelopi Stathi despre Hrisant Nottaras, publicată în 1999, în care se reproduce și acea scrisoare a lui Hrisant din care aflăm că Antim a venit mai întâi în Moldova, la Măn. Cetățuia. Adică așa cum susținusem în teza mea, în pofida „unanimității cercetătorilor”.

Bineînțeles, din scrisoarea lui Hrisant aflăm și alte amănunte, pe care nimeni de la noi nu ar fi avut de unde să le cunoască.

Dar să mergem mai departe. Am amintit de două examene pe care le-am susținut după intrarea la doctorat. La primul dintre ele a participat și Profesorul Alec Hanță. Iar el a citit ceea ce scrisesem și i-a spus lui Mazilu: „are condei”, adică eu; dar mi-a reproșat faptul că mă exprimam la persoana I singular, adică: opinez, cred, sunt de părere că etc. De atunci, la recomandarea domniei sale (la care s-a alăturat și Mazilu), nu am mai scris așa, ci la persoana I plural, adică: opinăm, credem, suntem de părere etc. etc.

Însă, când a fost să susțin teza, tot domnul Ilin a obiectat în privința faptului că foloseam pluralul: opinăm, credem, suntem de părere că etc. I-am explicat cum am ajuns să fac acest lucru, însă nu a părut prea mulțumit de explicația mea – mai degrabă era nemulțumit de faptul că aveam răspuns la toate obiecțiile dumnealui (care nu erau numai ale dânsului…) și ar fi vrut ca să tac și să nu zic nimic, să nu-mi expun motivațiile…

Am continuat să folosesc acest plural de atunci încoace (un lucru comun, de altfel, în trecut, în critica literară). Însă, de puțină vreme, în exegezele mele, am decis să mă întorc la folosirea singularului. Pentru că văd că se creează confuzii, mai ales pentru faptul că îmi public comentariile literare online, dar mai degrabă atunci când cititorilor le e lene să gândească sau măcar să întrebe.

După aceste două examene, n-am mai avut prea multe discuții cu domnul profesor Mazilu. Pentru că dânsul mi-a spus să-i aduc teza după ce o voi termina. Iar eu am terminat-o prin 2006, e adevărat, dar, din păcate, nu mi-am dat seama că este atât de bolnav, pentru că m-aș fi grăbit să i-o duc mai repede, ci m-am gândit că poate mai fac rectificări sau completări și să urmez, deci, calendarul doctoral.

Însă, capitolul despre Antim și Ilie Miniat l-am scris la recomandarea domnului Mazilu. Dumnealui m-a întrebat dacă l-am citit pe Miniat și ce părere am, iar eu i-am răspuns că da, l-am citit, și că nu mi se pare deloc că Antim ar fi fost influențat în mod fundamental de Miniat. N-aveam de gând să scriu despre ceva ce mi se părea evident, însă Profesorul Mazilu mi-a spus (și m-a învățat bine!) că nu e de ajuns să mi se pară o evidență lucrul acesta, ci e necesar să scoatem cu totul din circulație, printr-o demonstrație apriată, teoria aceasta veche dar falsă.

Și când mi-a cerut să scriu un capitol despre Antim și Miniat, mi-am dat seama că are încredere în mine, că pot să fac ceea ce trebuie.

Tot la recomandarea sa i-am citit și pe Bossuet și Massillon, făcând o comparație între predicile Sfântului Antim și predicile lor.

Însă acestea mi le-a spus la un moment dat, când l-am căutat la facultate, fără să fi citit ceea ce mai scrisesem între timp, din motivul pe care vi l-am spus.

I-am dus teza în august 2008. În două volume, având peste 800 de pagini, scrisă cu Times New Roman, caracter 14 la un rând (pentru că avea mari probleme cu vederea și m-am gândit să îi vin în ajutor). Însă, când a văzut două volume, mi-a spus…să fac cumva să fie unul singur. Atunci am scris cu 12, am tras de margini, am înghesuit-o în fel și chip, ca să îmi iasă 400 și ceva de pagini, adică atât cât trebuia ca să pot să o leg într-un singur volum, pentru că nu exista cotor cu spirală mai mare.

Mai târziu, când am publicat-o, am mai aerisit-o puțin (560 de pagini), dar nu prea mult, pentru că am vrut să fie ceva apropiat de varianta în care am prezentat-o la susținere. Astăzi, dacă aș publica-o după cum editez acum cărțile, ar avea peste 1000 de pagini, fără să-i adaug nimic.

Și tot domnul Ilin mi-a spus, referitor la dimensiunile ei, că…a mai venit unul cu 3 volume despre Ion Caraion. Și că nu se aștepta să poată cineva să scrie atât de mult despre Antim Ivireanul.

Din păcate, domnului Mazilu i-am adus-o prea târziu. Peste vreo două-trei săptămâni am aflat că a trecut la cele veșnice. Nu a apucat să-mi spună nimic despre teză. Dar l-am visat peste mai multă vreme, după ce am scris și teza de postdoctorat…și mi-a spus că am făcut bine ceea ce am făcut pentru literatura veche.

În definitiv, teza am susținut-o cu Prof. Eugen Negrici, fără ca dumnealui să îmi reproșeze ceva, dar și fără să îmi sugereze ceva despre subiect. Numai la masa de după, Prof. Negrici, într-un acces de sinceritate neînțeleasă, mi-a spus că el nu m-ar fi acceptat niciodată la doctorat cu o teză despre Antim Ivireanul.

Și, deși teza mea abia a fost acceptată…când a venit un plagiator pe urmele mele (care a plecat la doctorat în Grecia chiar în 2010, adică în secunda 2 după ce a văzut teza mea online), acela a fost imediat îmbrățișat și susținut de Ștrempel și de comunitatea științifică și nu s-a mai ridicat niciun obstacol și nicio obiecție împotriva lui!

…Însă teza a fost susținută, am publicat-o, am mers mai departe…chiar dacă unii au alte păreri despre acei autori, despre care „nu se mai poate spune nimic”.

Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în canoanele Bisericii?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

5. Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în canoanele Bisericii?

Sinodul I Ecumenic de la Nicea, din 325, s-a considerat pe sine, în canonul al 3-lea al Sinodului, Mare Sinod [ἡ Μεγάλη Σύνοδος][1], pe când în al 8-lea canon s-a numit pe sine Sfânt și Mare Sinod, în expresia: „părutu-s-a Sfântului și Marelui Sinod [ἔδοξε τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Συνόδῳ]”[2]. Expresia ultimă citată reapare în canonul al 14-lea[3] și al 18-lea[4] al aceluiași Sinod.

Sinodul al II-lea Ecumenic, de la Constantinupoleos, din 381, în canonul al 6-lea al Sinodului, se numește pe sine Sfânt Sinod, în expresia: „plăcutu-s-a Sfântului Sinod al episcopilor întruniți în Constantinupoleos [ἤρεσε τῇ Ἁγίᾳ Συνόδῳ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει συνδραμόντων ἐπισκόπων]”[5].

Însă Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efesos, din 431, în canonul al 8-lea, a fost primul Sinod care s-a considerat pe sine Sinod Ecumenic, folosind expresia: „părutu-s-a Sfântului și Ecumenicului Sinod [ἔδοξε τῇ Ἁγίᾳ καὶ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ]”[6].


[1] Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, ed. a II-a îmbogățită, [fără editură], [fără oraș], 1992, p. 52/ Κανόνες τῆς ἐν Νικαίᾳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Α´ Συνόδου, cf. http://www.churchgoc.org/Library/canons.html#OS1

[2] Idem, p. 56/ Ibidem. [3] Idem, p. 60/ Ibidem. [4] Idem, p. 62/ Ibidem.

[5] Idem, p. 68/ Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Β´ Συνόδου, cf. http://www.churchgoc.org/Library/canons.html#OS2.

[6] Idem, p. 76/ Κανόνες τῆς ἐν Ἐφέσῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Γ´ Συνόδου, cf. http://www.churchgoc.org/Library/canons.html#OS3.

Reîntoarcere la Nichita [51]

Nichita își strigă dezamăgirea în mai multe…registre poetice.

Ceea ce spune în Frunză verde de albastru, spune, în alt fel, și în Președintele Baudelaire.

Prima e o doină de jale, reconvertită poetic în stil nichitian, și ar fi putut să se numească: Frunză verde de inimă albastră. Pentru că jeluirea e destul de transparentă, totuși:

Și-am zis verde de albastru,
mă doare un cal măiastru,
și-am zis pară de un măr,
minciună de adevăr,
și-am zis pasăre de pește,
descleștare de ce crește,
și secundă-am zis de oră,
curcubeu de auroră,
am zis os de un schelet,
am zis hoț de om întreg,
și privire-am zis de ochi
și că-i boală ce-i deochi.

Frunză verde de albastru,
mă doare un cal măiastru,
că am zis doar un cuvânt
despre întregul pământ,
și de bine-am zis de morți
și de șase-am zis la sorți,
și am zis unu de doi
și zăpadă de noroi,
și am vrut să fac cu gura
focul ce-l făcea arsura
că n-am fost trezit, că dorm
pe un cal cu șa de domn,
alergând pe-un câmp de noapte
de la unu pân’ la șapte –
de la șapte pân’ la zece
mi-a căzut o viață rece,
de la frunză pân’ la umbră
mi-a căzut o viață dublă
ca pământul și cu lună,
noaptea când stau împreună.

Și-am zis verde de albastru,
mă doare un cal măiastru,
pe care mă țin călare
cu capul la cingătoare,
cu călcâiul la spinare
și cu ochiul în potcoave,
și cu inima-n silabe
de mă duc, mări, mă duc
ca toamna frunza de nuc[1],
ori ca iarna frunza albă
de la floarea de zăpadă…

Frunză verde de albastru,
mă doare un cal măiastru,
potcovit pe lună plină
cu miros de la sulcină,
înhămat pe soare plin
tot cu miros de pelin,
și ținut de gât cu mine
tot în dragoste de tine,
că mi-a fost crescut pe umăr
de din doi în doi un număr,
tot din trei în trei o iarbă
și din patru-n patru-o salbă,
și din cinci în cinci un pom,
și din șase-n șase-un om.

Frunză verde de albastru,
mă doare un cal măiastru,
văd în față mov și verde,
coloarea care mă perde,
corcov văd cu veselie,
coloarea ce nu se știe,
mai aud și-un sunet sus
care nu au fost adus
în timpan de oameni vii,
în a fi și a nu fi,
când îmi cade umbră lungă
pe sub ochii grei cu pungă.

Și-am zis aripă cu pene
ca să zbor cu ea prin vreme,
și-am zis măr ca să zic sâmburi,
și-am zis pom ca să zic scânduri,
și-am zis nord ca să zic suduri
și dulceață ca să sudui,
și-am zis inimă la piatră
și cântec la tot ce latră,
și potcoavă
la octavă,
și uscată la jilavă,
tot le-am potrivit pe dos
pe un fluieraș de os,
din osul de la picior
care-mi cântă cu fior,
și din osul de la mână
fluierând o săptămână,
din osul de la arcadă
recea lumii acoladă
peste două oase mari
unde stau ochii polari.

Și-am cântat din coasta mea
din vertebra ca o stea,
de-a-ncălecare pe-o șa,
pe o șa de cal măiastru,
foaie verde de albastru.

Poetul care le-a potrivit toate pe dos a zis „zăpadă de noroi” și „dulceață ca să sudui”, ca altădată Arghezi, care făcea miere din venin („Veninul strâns l-am preschimbat în miere” – Testament).

Și-a făcut instrument de cântare din oasele proprii, adică din durerea proprie, mai înainte de a se duce „ca toamna frunza de nuc,/ ori ca iarna frunza albă/ de la floarea de zăpadă”.

În arcada ochiului a pus lumea în acoladă. O acoladă „rece”, privind-o cu „ochii polari”, lucizi, întinzându-și vederea minții de la un pol la altul, încercând polarizarea energiilor ei pozitive.

În același timp, ne sugerează că el haiducește în poezie, că are o „viață dublă” și se refugiază în codrii poeziei, adică în „codrii de simboluri” la care face referire în Președintele Baudelaire, pentru a scăpa de locuirea zilnică „într-un spațiu de clor /…/ În acea atmosferă de clor, obosită,/ în care îmi duc existența în ultima vreme”.

Vede „coloare ce nu se știe” și aude „un sunet sus/ care nu au fost adus/ în timpan de oameni vii” (a se vedea și Elegia a zecea), pe care încearcă să le reproducă în „limbă poezească”, însă are…„ochii grei cu pungă” de oboseală.

Președintele Baudelaire ne precizează însă câteva lucruri care mi-au devenit deja evidente, dar care sunt totuși bine de precizat de către autorul însuși:

El a deplâns alături de mine
situația jalnică a albatroșilor
și rărirea în lume a codrilor de simboluri,
degradarea cuvântului și versul alb.

Președintele era de părere că, pentru cei vii,
experiența tristeții
este nepotrivită, îngrijorându-se totodată de faptul
conectării mele prea repezi la Cosmos.

Oricum te sfărâmi, mi-a zis,
caută să îndelungești măcar stafia
vreunei stări de spirit coherente
transcrisă în bunul nostru endecasilab. /…/

El a mai precizat că limba poezească
este amenințată de o aparență mult prea curentă,
și a deplâns împreună cu mine
prea marele interes care se acordă
persoanelor fizice ale poeților.

Nichita nu își iese prea des din cochilia simbolismului poeziei sale pentru a se exprima atât de direct, dar există totuși câteva situații de acest gen în opera sa. Și dacă a simțit nevoia imperioasă să recurgă la o exprimare explicită, este pentru că a considerat aceste mărturisiri ca foarte importante.


[1] Eminescu își nota aceste versuri populare: „Frunzuță verde de nuc/ Vine vremea să mă duc,/ Să mă duc de-aici cu dor/ Ca și luna pe sub nor,/ Să mă duc de-aici cu jele/ Ca și luna printre stele”, cf. M. Eminescu, Opere, vol. VI, ed. Perpessicius, p. 151.

Iar el însuși scria: „Vezi, rândunelele se duc,/ Se scutur frunzele de nuc/ S-așează bruma peste vii”… (De ce nu-mi vii).

Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului [51]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului. Viața și Opera (2010)

Partea întâi, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a, a 44-a, a 45-a, a 46-a, a 47-a, a 48-a, a 49-a, a 50-a.

***

Învăţătură besericească

Cinci ani mai târziu, după ce fusese înălţat în scaunul mitropolitan, Antim simte nevoia să completeze manualul alcătuit anterior şi să urmeze înaintaşilor săi, între care şi mitropoliţii Varlaam al Moldovei, Ştefan şi Teodosie ai Ungrovlahiei, prin redactarea şi tipărirea unei cărţi de învăţături (Învăţătura besericească la cele mai trebuincioase şi mai de folos pentru învăţătura preoţilor…), care să trateze îndeaproape despre îndatoririle preoţilor, cu explicarea elementelor esenţiale ale credinţei.

Antim Ivireanul scrie  fiind cuprins de frica dumnezeiească [1], pentru a veni în sprijinul preoţilor prea puţin învăţaţi, alcătuind această carte – după cum mărturiseşte în finalul ei – de câte am socotit că sunt trebuincioase şi de folos [2] şi din concluziile trase de la cei au venit şi s-au judecat înaintea noastră şi de câte am înţeles prin oameni cinstiţi şi credincioşi că se fac între voi [3], adică, în afară de învăţăturile şi poruncile obişnuite, repetate periodic, spre înţelepţirea unor noi generaţii, mitropolitul a actualizat cuvintele sale în funcţie de realitatea practică, ce exista în ţară.

El consideră această lucrare a sa ca pe o masă duhovnicească fără de plată, în loc de blagoslovenie; socotind cum că, cu aceste puţine învăţături, veţi putea să vă săturaţi de lumina cunoştinţii şi să ajutoraţi şi pre creştinii cei lipsiţi [4]. (Despre motivul învăţăturii ca „masă duhovnicească” vom discuta detaliat în capitolul dedicat Didahiilor.)

Pentru secerişul mult [5] şi pentru turma mare [6] a Ungrovlahiei nu era însă de ajuns un păstor singur, măcar că iaste mare în vrednicie, şi de ar fi cât de procopsit întru politie şi iscusit întru învăţătură, iară nu poate să le vază pe toate, nici să le ştie toate [7], ci era nevoie de preoţi, în sprijinul acestuia, care să fie „organele” lui, ca nişte ochi să vază toate, ca nişte mâini să lucreze cele trebuincioase şi ca nişte picioare să alerge cu mijlocul lor la trebuinţa tuturor [8].

Însă cel ce era cu adevărat păstor mare al Ungrovlahiei, nu avea şi „uneltele” pe care le pretindea, la fel de vrednice: Că între celelalte scârbe ce am, de mă rănesc la inimă, iaste aceasta cea mai grea, de mă întristez şi mă mâhnesc mai mult, că văz între preoţii miei atâta prostie, atâta neînvăţătură şi atâta nedumireală, cât cunosc că nu puteţi face vreun ajutoriu sau vreun folos ticăloasei turme. Şi pentru acea multă prostie a voastră şi neştiinţă la sfânta carte, m-am îndemnat, fiind cuprins de frica dumnezeiască, a vă înştiinţa cu această mică cărticea, carea o am împărţit în trei părţi [9].

Despre starea de decădere a preoţimii din acele vremuri nu avertiza numai el, întrucât „această ignoranţă a preoţilor nu exista numai în timpul lui Ivireanul, căci cu un secol înainte de el, un alt mitropolit (Matei al Mirelor) descrie aproape aceeaşi stare”[10]. Starea de incultură a marii mase a societăţii era destul de gravă şi ea afecta, inevitabil aproape, şi grosul păturii preoţeşti, preoţii fiind numai cu puţin mai răsăriţi şi mai educaţi decât restul oamenilor iliteraţi.

În prima parte se tratează despre dogmele teologice ca temelie a întregului cult, după cum o arată şi scara aceştii cărticele: 1. Crucea, ce putere are şi în ce chip trebuie să o facem?; 2. Rugăciunea cea domnească şi ce cuprinde în sine.; 3. Mărturisirea credinţii, câte alcătuiri are şi dintr-însele ce înţelegem?; 4. Cele 7 taini ale Besericii, ce putere şi ce dar are fieştecare?; 5. Cele 9 porunci mari ale Besericii, ce ne învaţă să facem?; 6. Zece porunci ale lui Dumnezeu, că să cuvine să le ţinem; că de nu le vom ţinea, nu împlinim legia.; 7. Daruri ale Duhului Sfânt, carele sunt şi câte?; 8. Cele 3 bunătăţi [virtuţi] mari ale bogosloviei [teologiei].; 9. Patru bunătăţi ale sufletului.; 10. Patru bunătăţi ale trupului.; 11. Şapte păcate de moarte.; 12. Cele 12 roduri ale milosteniei, carele sunt?; 13. Învăţătură pentru ispovedanie.; 14. Alte învăţături trebuincioase [11]. A doua şi a treaia parte sunt constituite din învăţături practice.

Autorul acestui îndreptar face comentarii şi oferă explicaţii duhovniceşti la rugăciunea „Tatăl nostru”, la Crezul niceo-contantinopolitan, mărturisit în Biserica Ortodoxă şi la cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii. Pentru toate interpretările care le face, spre o mai uşoară înţelegere a acestora, mitropolitul se sprijină pe o solidă întemeiere scripturistică.

Învăţăturile practice au – în afară de învăţătura pentru Spovedanie[12] –, fiecare, câte nouă puncte şi privesc transgresarea limitelor canonice în care pot să acţioneze preoţii, în anumite situaţii. Astfel, preoţii nu au voie să slujească în parohii străine fără aprobarea parohului sau să cunune oameni străini, a căror adevărată identitate şi istorie nu o cunosc, pentru că vin mulţi din Ţara Ungurească şi din Ţara Turcească şi dintr-alte locuri depărtate şi să însoară aici şi pe la locurile lor au mueri, sau muerile au bărbaţi şi lăsându-i au fugit, sau sunt [după] a treia cununie şi vin aici pentru ca să ia a patra muiare, sau muiarea să ia al patrulea bărbat, care lucru iaste curvie şi fărădelege [13].

Antim pretinde ca aceştia să aducă scrisoare de mărturie de la preotul lor, fără de care să nu se poată oficia cununia, şi să jure ei înşi că cele declarate sunt adevărate [14]. Aceasta dovedeşte „migraţia” unei părţi a populaţiei creştin-ortodexe, dinspre Transilvania sau din teritoriile stăpânite de Imperiul otoman, spre Ţara Românească, fapt ce stârnea, în condiţiile de atunci, nu de puţine ori, dezordine, situaţie pe care preoţii nu ştiau să o gestioneze.

Preoţilor nu li se îngăduie să despartă pe cei căsătoriţi, chiar dacă ei solicită aceasta, şi nici să ia bani pentru administrarea Sf. Taine, în schimb, au datoria să-şi educe enoriaşii pentru a participa, fără excepţie, la slujbe, mai ales la sărbătorile mari, zile în care comerţul trebuie să fie interzis [15].

De asemenea, preoţii nu au voie să cuminece pe muribunzii inconştienţi, nici să se mute la altă biserică, fără încuviinţarea arhiereului, iar protopopii nu trebuie să primească preot străin [16], întrucât vin preoţi şi călugări mincinoşi [sub aparenţă preoţească], dintr-alte ţări, de slujesc ale preoţiei, înşelând creştinii [17].

Antim permite „extinderea” preotului peste jurisdicţia sa, numai în lipsa parohului, pentru întâmplarea morţii [18] sau dacă s-ar afla omul în cumpăna morţii [19], dacă este solicitat de familia celui bolnav sau adormit, dar interzice cu desăvârşire ca preoţii să „binecuvânteze” frăţiile de cruce, prin care se fac multe lucruri necuvioase [20].

Mitropolitul îi avertizează pe slujitorii altarelor să nu facă discriminări cu ţiganii, care nu erau trataţi la fel ca românii, ci li se slujea în grabă, fără o mărturisire şi o cercetare creştinească prealabilă, ci de va veni ţigan cu ţigancă să se cunune, până nu-i veţi iscodi cu tot denadinsul, foarte cu amăruntul pentru toate cele ce opreşte pravila, ca şi la toţi creştinii, să nu-i cununaţi [21].

De asemenea, pentru a evita tulburările, întrucât ţiganii erau robi, Antim cere preoţilor să solicite acceptul scris al stăpânilor lor, pentru ca mai apoi aceştia să nu-i revendice la judecată, nici din pizmă [22], nici din alte pricini.

Şi autorul continuă, cu o conştiinţă pastorală şi ecumenică deosebită, care l-ar face remarcat astăzi pentru apărarea drepturilor omului, afirmând că ţiganii încă sunt creştini, botezaţi în numele Sfintei Troiţe. Şi avem datorie, în tot chipul, veri cu ce mijloc s-ar putea, să-i punem la calea cea creştinească, că vom avea să dăm seamă înaintea înfricoşătoriului Judecătoriu pentru sufletele lor şi noi, deaca nu vom învăţa pentru dânşii cele ce se cuvin şi voi, deaca nu veţi face cele ce vă poruncim şi stăpânii lor, deaca nu se vor supune dreptăţii şi ascultării bisericeşti [23].

Cel care nu va respecta aceste prevederi canonice şi altele, menţionate de mitropolitul Antim, acela bine să ştie că-l vom caterisi desăvârşit (…) pentru ca să nu-şi mai răpue sufletul cu neştiinţa lui şi să pue în osândă şi pre alţii [24].

Deşi a avut antecesori în privinţa unor astfel de cărţi (Varlaam a scris Cele şapte taine a Besericii, tipărită la Iaşi, în 1644, mitropolitul Ştefan, Mistirio sau sacrament sau taine, apărută în 1651, la Târgovişte, iar mitropolitul Teodosie a dat la tipar întâi Învăţături creştineşti, pe care Gh. Radovici a imprimat-o la Snagov, în 1700 şi apoi, la Buzău, Învăţătura preoţilor pe scurt. De şapte taine ale Bisericii, cu drepte dovediri den Pravila Sfinţilor Părinţi, în 1702 [25]), şi s-a folosit de acestea, ca şi de vechile Pravile, Antim nu compilează lucrările anterioare[26], ci „este original în modul de a lega conţinutul pravilelor de viaţa cotidiană, făcând o pravilă vie, necesară subalternilor săi clerici şi mireni. În alcătuirea lor, el a adoptat cu totul alt plan şi a scos în evidenţă lucruri cu totul noi, ca: atitudinea duhovnicilor faţă de imigranţii ardeleni veniţi aici din cauza unirii cu Roma; a grecilor din Constantinopol, refugiaţi aici de teama turcilor (bănuiesc totuşi că nu era vorba numai de greci fugiţi din Constantinopol – n.n.), etc.; a îndemnat clerul cum să întocmească diatele şi foiţele de zestre; a poruncit ca faţă de ţigani, clericii să aibă aceeaşi atitudine ca faţă de ceilalţi enoriaşi, etc., – toate specifice întrucâtva timpului în care Antim Ivireanul a ţinut în drepta cârja de arhiereu şi tocmai aceste noutăţi trezesc interesul şi atenţia celor ce le citesc” [27].

Stelian Izvoranu presupune chiar, din modul în care Antim „nu redă totdeauna fidel textul din pravile sau alte cărţi, ci omite sau adaugă câte ceva” [28], că autorul nostru „se baza pe memorie” [29], ceea ce dovedește o cunoaştere foarte acrivică a legilor, cât şi a dogmelor bisericeşti. Și am mai avut dovezi anterior, pe parcursul lucrării de faţă, că era un excelent dogmatist şi cunoscător al canoanelor eclesiastice, dar şi că avea o memorie şi un intelect foarte bine antrenate.


[1] Idem, p. 366. [2] Idem, p. 382. [3] Ibidem. [4] Idem, p. 366. [5] Idem, p. 365.

[6] Ibidem. [7] Idem, p. 365-366. [8] Idem, p. 366. [9] Ibidem.

[10] Al. Papiu Ilarian, Tezaurul de monumente istorice, I, Bucureşti,  1862 (Matei al Mirelor, Istoria celor petrecute în Ţara Românească), p. 327-384, apud Pr. Stelian Izvoranu, Mitropolitul Antim Ivireanul, sfătuitor şi îndrumător pentru preoţi şi duhovnici, în rev. Biserica Ortodoxă Română, LXXXIV (1966), nr. 9-10, p. 972.

[11] Opere, p. 368.

[12] Despre această lucrare, care nu mai este inclusă în această ediţie de Opere, nota de subsol de la p. 378 ne informează că „este aproape identică cu aceea inclusă în broşura tipărită la Râmnic în 1705…, mai puţin rugăciunile, care, de altfel, nu aparţin lui Antim”.

[13] Idem, p. 378. [14] Cf. Idem, p. 378-379. [15] Cf. Idem, p. 379. [16] Idem, p. 380.

[17] Ibidem. [18] Ibidem. [19] Ibidem. [20] Idem, p. 381. [21] Ibidem.

[22] Ibidem. [23] Idem, p. 382. [24] Ibidem.

[25] La acestea s-ar putea adăuga existenţa a „multe îndemnuri şi învăţături pentru preoţi” cuprinse în „manuscrisele slavo-române din secolul al XVI-lea” – cf. Gabriel Ştrempel, op. cit., p. 206.

[26] Cf. Pr. Stelian Izvoranu, art, cit., p. 981.

[27] Ibidem. [28] Ibidem. [29] Ibidem.