Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în canoanele Bisericii?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

5. Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în canoanele Bisericii?

Sinodul I Ecumenic de la Nicea, din 325, s-a considerat pe sine, în canonul al 3-lea al Sinodului, Mare Sinod [ἡ Μεγάλη Σύνοδος][1], pe când în al 8-lea canon s-a numit pe sine Sfânt și Mare Sinod, în expresia: „părutu-s-a Sfântului și Marelui Sinod [ἔδοξε τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Συνόδῳ]”[2]. Expresia ultimă citată reapare în canonul al 14-lea[3] și al 18-lea[4] al aceluiași Sinod.

Sinodul al II-lea Ecumenic, de la Constantinupoleos, din 381, în canonul al 6-lea al Sinodului, se numește pe sine Sfânt Sinod, în expresia: „plăcutu-s-a Sfântului Sinod al episcopilor întruniți în Constantinupoleos [ἤρεσε τῇ Ἁγίᾳ Συνόδῳ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει συνδραμόντων ἐπισκόπων]”[5].

Însă Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efesos, din 431, în canonul al 8-lea, a fost primul Sinod care s-a considerat pe sine Sinod Ecumenic, folosind expresia: „părutu-s-a Sfântului și Ecumenicului Sinod [ἔδοξε τῇ Ἁγίᾳ καὶ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ]”[6].


[1] Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, ed. a II-a îmbogățită, [fără editură], [fără oraș], 1992, p. 52/ Κανόνες τῆς ἐν Νικαίᾳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Α´ Συνόδου, cf. http://www.churchgoc.org/Library/canons.html#OS1

[2] Idem, p. 56/ Ibidem. [3] Idem, p. 60/ Ibidem. [4] Idem, p. 62/ Ibidem.

[5] Idem, p. 68/ Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Β´ Συνόδου, cf. http://www.churchgoc.org/Library/canons.html#OS2.

[6] Idem, p. 76/ Κανόνες τῆς ἐν Ἐφέσῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Γ´ Συνόδου, cf. http://www.churchgoc.org/Library/canons.html#OS3.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *