Psalmul 24, cf. LXX

1. Psalmul lui David. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu,

2. în Tine am nădăjduit. Să nu fiu rușinat, nici să râdă de mine vrăjmașii mei!

3. Căci și toți cei care Te îndură pe Tine nu au să se rușineze, [ci] să se rușineze toți cei care fac fărădelegi în zadar!

4. Căile Tale, Doamne, arată-mi mie și cărările Tale mă învață!

5. Povățuiește-mă în adevărul Tău și mă învață, că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am îndurat toată ziua!

6. Adu-Ți aminte de îndurările Tale, Doamne, și de milele Tale [τὰ ἐλέη Σου], că din veac sunt!

7. Păcatele tinereții mele [ἁμαρτίας νεότητός μου] și ale neștiinței mele să nu le pomenești [καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς], [ci] după mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne!

8. Bun și drept [este] Domnul, pentru aceasta va pune lege celor care păcătuiesc în cale.

9. [El] va povățui pe cei blânzi în judecată, va învăța pe cei blânzi căile Lui.

10. Toate căile Domnului [sunt] milă și adevăr celor care caută făgăduința Lui și mărturiile Lui.

11. Pentru numele Tău, Doamne, și vei ispăși păcatului meu [καὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ μου], căci mult este.

12. Cine este omul cel care se teme de Domnul? Va pune lege lui în calea pe care a ales-o.

13. Sufletul lui în bunătăți va petrece și sămânța lui va moșteni pământul.

14. [Căci] Domnul [este] întărirea celor care se tem de El și numele Domnului [este] al celor care se tem de El și făgăduința Lui are să o arate lor.

15. Ochii mei [sunt] pururea către Domnul, că El va scoate din cursă picioarele mele.

16. Privește către mine și mă miluiește, că unul-născut [μονογενὴς] și sărac sunt eu!

17. Necazurile inimii mele s-au mărit. Din nevoile mele scoate-mă!

18. Vezi smerenia mea și osteneala mea și[-mi] iartă toate păcatele mele!

19. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și [cu] ură nedreaptă m-au urât pe mine!

20. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, [ca] să nu mă rușinez că am nădăjduit în[tru] Tine!

21. Cei fără de răutate și cei Drepți se lipeau mie, că Te-am îndurat pe Tine, Doamne.

22. Răscumpără, Dumnezeul[e], pe Israil din toate necazurile Lui!

2 comments

  • Amin! Doamne ajută Părinte, așa să facă Domnul și cu noi, să ne răscumpere din toate nevoile și necazurile noastre! Sărutăm dreapta!

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      Numai bine, doamnă Elena! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să înmulțească tot gândul bun în inima dumneavoastră!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *