Ce spun canoanele Bisericii despre superstiții?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

8. Ce spun canoanele Bisericii despre superstiții?

Biserica nu acceptă superstițiile, ci le condamnă. Pentru că în canonul al 61-lea de la Sinodul V-VI Ecumenic se interzice mergerea la ghicitori, mergerea cu ursul sau cu alte animale spre distrarea oamenilor, mergerea la cei care ghicesc norocul, mergerea la cei care gonesc norii, mergerea la vrăjitori și prezicători, purtarea talismanelor. Pentru că acestea sunt lucruri ellinești, păgâne[1].

În canonul al 65-lea al aceluiași Sinod se interzice aprinderea de focuri la lună nouă și sărirea peste foc[2]. Pe când în canonul al 24-lea de la Sinodul de la Anghira sunt pedepsiți prezicătorii și fermecătorii și cei care urmează obiceiurile neamurilor[3], adică ale păgânilor.

În canonul al 36-lea de la Sinodul din Laodichia, din 343, sunt osândiți magii, descântătorii, matimaticii, astrologii și cei care poartă filacterii[4]/ talismane. În canonul al 65-lea al Sfântului Vasilios cel Mare, vrăjitorii și fermecătorii sunt canonisiți ca niște ucigași[5]. Pe când în canonul al 72-lea al Sfântului Vasilios e socotit ca un ucigaș cel care merge la vrăjitori[6]. Pentru că își omoară sufletul său.

Și în canonul al 83-lea Sfântul Vasilios îi osândește pe cei cărora li se fac vrăji și urmează obiceiurilor păgâne sau care cheamă la ei în casă pe fermecători[7].

În canonul al 3-lea al Sfântului Grigorios al Nissisului [τοῦ Νύσσης] sunt certați cei care se duc la descântători, la vrăjitori și la cei care slujesc demonilor[8].  Pe când în canonul al 2-lea al Sfântului Ioannis Postitorul se osândesc vrăjitorii și fermecătorii[9].

În canonul al 27-lea, Sfântul Ioannis Postitorul îi pune pe vrăjitori alături de adulteri și ucigași[10].


[1] Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, ed. a II-a îmbogățită, [fără editură], [fără oraș], 1992, p. 140/ Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου, cf. http://www.churchgoc.org/Library/canons.html#OS5-6.

[2] Idem, p. 143/ Ibidem.

[3] Idem, p. 193/ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ed. lui G. A. Ralli și M. Potli, vol. al 3-lea, Ed. Tis Tipografias G. Hartofilacos, Atena, 1853, p. 66.

[4] Idem, p. 225/ Idem, p. 203.

[5] Idem, p. 380/ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, Η ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, vol. al 4-lea, Ed. Tis Tipografias G. Hartofilacos, Atena, 1854, p. 221.

[6] Idem, p. 382/ Idem, p. 232. [7] Idem, p. 386/ Idem, p. 250. [8] Idem, p. 408/ Idem, p. 306. [9] Idem, p. 434/ Idem, p. 434. [10] Idem, p. 442/ Idem, p. 441.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *