Parimiele lui Salomon, cap. 25, cf. LXX

1. Acestea [sunt] învățăturile [αἱ παιδεῖαι] cele neclintite [αἱ ἀδιάκριτοι] ale lui Salomon, pe care le-au scris prietenii lui Ezechias [Ἑζεκίας] împăratului Iudeii.

2. Slava lui Dumnezeu ascunde cuvântul [δόξα Θεοῦ κρύπτει λόγον], iar slava împăratului cinstește lucrurile.

3. Cerul [este] înalt și pământul [este] adânc, iar inima împăratului [este] neîntrebată.

4. Bate argintul nelămurit și se va curăța [cu] totul curat!

5. Ucide pe neevlavioși din fața împăratului și vei îndrepta în[tru] dreptate tronul său!

6. Nu te lăuda înaintea împăratului, nici [nu] sta în locurile stăpânitorilor!

7. Căci mai bine [îți este] ție să [ți se] zică: „Suie către mine!”, decât să te smerești în fața stăpânitorului. Spune pe care le-au văzut ochii tăi!

8. Să nu cazi degrabă întru ceartă, ca să nu îți pară rău în cele din urmă, [atunci] când are să te ocărască prietenul tău!

9. Retrage-te întru cele din spate [și] nu disprețui,

10. [ca] să nu te ocărască prietenul [tău]! Iar cearta ta și vrăjmășia ta nu se va [vor] depărta [de tine], ci îți vor fi ție asemenea morții [ἴση θανάτῳ]. Harul și prietenia eliberează, pe care păzește-le ție, ca să nu fii ocărât, ci pașnic păzește căile tale!

11. Măr de aur în lanțul de sardiu [μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου][1]: așa [este] să zici cuvânt [oamenilor][2].

12. Întru cercelul de aur se leagă sardiu de mult preț: [așa este] cuvântul cel înțelept întru urechea cea ascultătoare.

13. Precum ieșirea zăpezii în[tru timpul] secerișului folosește împotriva arșiței, așa [este și] vestitorul cel credincios celor care l-au trimis pe el. Căci [el] folosește sufletele celor care se folosesc de el.

14. Precum [sunt] vânturile și norii și ploile cele mărețe, așa [sunt] cei care se laudă cu dar mincinos.

15. În[tru] îndelungă răbdare [este] reușita împăratului, iar limba cea dulce zdrobește oasele [γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶ].

16. Aflând miere, mănâncă destul, ca nu cumva umplându-te să vomiți!

17. Du-ți rar piciorul tău către prietenul tău[3], ca nu cumva umplându-se de tine să te urască!

18. Măciucă și sabie și săgeată ascuțită: așa [este] și omul care mărturisește împotriva prietenului său mărturie mincinoasă.

19. Dintele cel rău și piciorul cel fărădelege va fi nimicit [vor fi nimiciți] în ziua cea rea.

20. Precum [este] oțetul scurs vătămător [pe răni], așa [este] căzând suferința în trup: inima întristează. Precum [este] molia [în] haină și viermele [în] lemn, așa [este și] durerea omului: îi strică inima.

21. Dacă are să flămânzească vrăjmașul tău, hrănește-l pe el! Dacă are să înseteze, adapă-l pe el!

22. Căci făcând aceasta, cărbuni de foc vei îngrămădi pe capul lui [ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ], iar Domnul îți va răsplăti ție cele bune [ὁ δὲ Κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά].

23. Vântul nordului/ crivățul ridică nori, iar fața fără de rușine limba o întărâtă [πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει].

24. Mai bine [este] a locui în[tr-un] colț de acoperiș decât cu femeia ocărâtoare în casa comună.

25. Precum apa rece [este] dulce sufletului însetat, așa [este și] vestea bună [primită] din pământ de departe[4].

26. Precum, dacă cineva astupă izvorul, și ieșirea apei va strica, așa, fără rânduială, [este] să cadă cel Drept înaintea celui neevlavios.

27. A mânca miere multă nu [este] bine, ci trebuie a cinsti cuvintele cele slăvite.

28. Precum zidurile cetății, doborându-se și [rămânând] neîmprejmuite, așa [este și] omul care nu face ceva [anume] cu sfat [μετὰ βουλῆς][5].


[1] Cf. DEX  2009, sardiul este o piatră semiprețioasă transparentă, de culoare roșie sau brună.

[2] Cu sensul: cum e aurul în lanțul de sardiu, tot la fel este și a propovădui cuvântul lui Dumnezeu oamenilor.

[3] Vizitează-l cât mai rar!

[4] Vestea bună primită dintr-o altă țară.

[5] Cu sfătuire din partea altora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *