Psalmul 26, cf. LXX

1. [Psalmul] lui David, [scris] înainte să fie uns [împărat]. Domnul [este] luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul [este] apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?

2. Când se apropie [se vor apropia] de mine cei care îmi fac rău, [ca] să mănânce trupul meu, cei care mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut.

3. Dacă are să se rânduiască împotriva mea tabără, nu se va teme inima mea. Dacă are să se ridice împotriva mea război, în aceasta eu nădăjduiesc.

4. [Căci] una am cerut de la Domnul [și] pe aceasta o voi căuta: a locui eu în casa Domnului [în] toate zilele vieții mele, a vedea eu plăcerea Domnului [τὴν τερπνότητα τοῦ Κυρίου] și a cerceta templul Lui.

5. Că [El] m-a ascuns pe mine în cort, în ziua răutăților mele, [și] m-a acoperit în ascunsul cortului Său. În piatră m-a înălțat,

6. și acum, iată!, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat-am și am jertfit în cortul Lui jertfă de strigăt [θυσίαν ἀλαλαγμοῦ]. Voi cânta și voi psalmodia Domnului [ᾄσομαι καὶ ψαλῶ τῷ Κυρίῳ].

7. Ascultă, Doamne, glasul meu, pe care l-am strigat! Miluiește-mă și mă ascultă!

8. Ție a zis inima mea: „[El] a căutat fața mea”. Fața Ta, Doamne, voi căuta.

9. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine [și] să nu te abați în urgie de la robul Tău. Ajutorul meu fii! Să nu mă blestemi pe mine [μὴ ἀποσκορακίσῃς με] și [nici] să nu mă părăsești pe mine, Dumnezeul[e], Mântuitorul meu.

10. Că tatăl meu și maica mea m-au părăsit, dar Domnul m-a primit.

11. Pune lege mie, Doamne, [în] calea Ta și povățuiește-mă în cărare dreaptă, din cauza vrăjmașilor mei!

12. Să nu mă dai întru sufletele celor care mă necăjesc pe mine, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși.

13. Cred [că am] să văd bunătățile Domnului în pământul celor vii.

14. Îndură-L pe Domnul, îmbărbătează-te și întărește-ți inima ta și îndură-L pe Domnul!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *