Istorie 6. 3

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Istoria începe de oriunde o privești

(vol. 6)

  ***

Partea întâi și a 2-a.

*

2. Necuvintele lui Nichita

Nichita Stănescu a publicat volumul de poezie Necuvintele în anul 1969[1], la editura Tineretului, fără ca anul publicării să apară pe pagina de titlu. Cartea are coperți negre, fiind în format mic, având 216 p. Coperta primă are pe ea acest desen[2].

Ilustrațiile cărții îi aparțin lui Mihai Sânzianu[3].  Nichita și-a împărțit cartea în 4 secțiuni: 1. Luptele, 2. Rîsu Plînsu’, 3. Mîncătorii de libelule și 4. Necuvintele[4]. Secțiunea ultimă a dat și numele volumului.

Prima secțiune, Luptele, cuprinde poemele Pean (7-8), un desen (9), Pierderea ochiului (11-12), Lupta lui Iacob cu Îngerul sau Despre ideea de «tu» (13-17), Lupta cu cinci elemente sau Antiterestre (18-22, 25-27), alt desen în p. 23, Lupta ochiului cu privirea (28-30), Lupta inimii cu sîngele (31-34, 37), alt desen în p. 35, un poem fără nume (38), Somnul și trezia (39-40), Ensitteren (41-42), Edict (43-44), alt poem fără titlu (45-46), Cîntec (47), Arta poetică (48-50).

A doua secțiune a cărții, numită Rîsu’ Plînsu’, începe în p. 53, cu poemul Mim (53-54), un desen, Dubla Nemesis (57-58), Poezia (59-60), aceasta fiind singura poezie de până acum dedicată cuiva, și anume lui Matei Călinescu[5], Cîntec de trei (61-62), Rîsu’ Plînsu’ (63-64), Zicere (65-66), Memoria asasină (67-68), Să sărutăm (69-70), Tîrfa sofisticată (71-72), Era o muzică presată (73-74), Că mi-e somn de nu mai pot, îmi zise (75-76), Mă fac nevăzut (77-78), Bruscă vorbire (79-80), un desen, Cîntec în doi (83-84), Treaba ta…(85-86), Cina cea de Taină (87-88), Înserare de toamnă (89-90), Lași mirosul (91-92), poem fără titlu (93), Desigur (94-95), Mînie lentă (96-97), Depărtarea (98-99), Bufonul și moartea (100-101), Cîntec (102-103), În Grădina Ghetsimani (104-106, 109-111), un desen în p. 107, Contemplație (112), Puls (113), Legea (114-115), Odă bucuriei (116-118), Ciocîrlia de la Austerlitz (119-120), Șirul de ochi (121-122), Inscripție nedescifrată (123-124).

A 3-a secțiune, numită Mîncătorii de libelule, este „către Hippy”. Ea conține următoarele poeme: Locul (127-128), un desen, Mirosul de pe dealul înalt (131-132), Jertfa și arderea de tot (133-134), Ce este viața? Cînd începe și încotro se îndreaptă? (135), Laț (136-137), Care este Puterea supremă ce animă universul și creează viața? (138-139), Ce este omul? Care-i este originea? Ce fel de destin are el? (140, 143-144), un desen în p. 141, Mîncătorul de libelule (145-146), Cine sunt eu? Care-i rolul meu în cosmos? (147-148), un desen în p. 149, Melancolie atavică (151-152), Să ne iubim ca florile (153-154), Idolii ierbii (155-156), Cotropirea frunzelor (157), un poem fără titlu (158), Înserare de toamnă (159-160), Fructe înainte de a fi mîncate (161-162), Curenții de aer (163-164), un desen în p. 165, Tragedii în timp de pace (167-168).

Secțiunea ultimă, Necuvintele, începe cu Ars poetica (171-172), dedicată lui Lucian Raicu, Cîntec (173), Autoportret pe o frunză de toamnă (174), un desen în p. 175, Timp (177-178), Întins pe spate stau și zic (179-180), Scenă (181-182), Armonizare (183-184), un desen în p. 185, Trecere (187), Miraj (188-189), Zicere…(190-191), Deci voi sta (192-193), Eu, adică el (194-195), Poem (196-197), Ce? (198-199), Ö (200-201), Joc întrerupt (202-203), Tu (204-205), Tenis (206-207), Ultima și «adios» (208-209), Necuvintele (210-211).

Poemul Necuvintele, din secțiunea a 4-a a cărții, numită Necuvintele, a dat titlul cărții Necuvintele din 1969.

Iar poemul Necuvintele e acesta:

„El a întins spre mine o frunză ca o mînă
cu degete.
Eu am întins spre el o mînă ca o frunză
cu dinți.
El a întins spre mine o ramură ca un braț.
Eu am întins spre el brațul ca o ramură[.]
El și-a înclinat spre mine trunchiul

ca un măr.
Eu mi-am înclinat spre el umărul
ca un trunchi noduros.
Auzeam cum se-ntețește seva lui bătînd
ca sîngele.
Auzea cum se încetinește sîngele meu
suind ca seva.
Eu am trecut prin el.
El a trecut prin mine.
Eu am rămas un poem singur.
El
un om singur”[6].

Redactorul cărții a fost Nicolae Oancea, iar tehnoredactorul ei Valeria Postelnicu. Cartea a fost dată la cules pe 3 aprilie 1969, a primit bun de tipar în ziua de 5 iunie 1969 și a apărut în 1969, sub comanda nr. 9.556, într-un tiraj de 2. 200 de exemplare. Cartea a fost tipărită de Întreprinderea Poligrafică „Tiparul”, din București, sub comanda nr. 248[7].

*

3. A murit în picioare

În cartea Prin ochiul lui Nichita, Marin Tarangul a vorbit și despre moartea lui Nichita: „13 decembrie 1983. La ora două, după miezul nopții, Nichita Stănescu moare. Nu și-a petrecut decît ultimele două ore la spital, unde fusese adus de urgență. A refuzat să se lungească. Ținea cu fermitate să rămînă în picioare. Poziție de om viu, atît timp cît viața mai dăinuia în ființa lui”[8].


[1] Nichita Stănescu, Necuvintele, Ed. Tineretului, [București, 1969], p. 216.

[2] Am preluat imaginea de aici: http://cdn1.shopmania.biz/files/s1/129540559/p/l/1/nichita-stanescu-necuvintele-editie-hardcover~7798991.jpg.

[3] Cf. celei de a doua pagini a cărții, care este anterioară paginii de titlu.

[4] Nichita Stănescu, Necuvintele, op. cit., p. 213-216.

[5] Idem, p. 59. [6] Idem, p. 210-211. [7] Idem, p. 216.

[8] Marin Tarangul, Prin ochiul lui Nichita, trad. din lb. fr. de Gabriela Duda și Micaela Gulea, Ed. Cartea Românească, București, 1996, p. 19.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *