Parimiele lui Salomon, cap. 26, cf. LXX

1. Precum [este] roua în [timpul] secerișului și precum [este] ploaia în [timpul] verii, așa nu este cinstea [în viața] celui nebun.

2. Precum păsările zboară și vrăbiile, așa nu va veni asupra nimănui blestemul fără rost.

3. Precum [este] calului biciul și măgarului împungerea, așa [este] toiagul poporului celui fărădelege.

4. Nu răspunde celui nebun cu aceeași nebunie [μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην][1], ca să nu fii asemenea lui [ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ][2],

5. ci răspunde celui nebun împotriva nebuniei lui [ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ], ca să nu pară înțelept în sine [ἵνα μὴ φαίνηται σοφς παρ αυτ][3].

6. Ocară va bea din căile lui, cel care a trimis cuvânt prin vestitorul cel nebun.

7. Înlătură călătoria picioarelor și parimia [παροιμία][4] din gura celor nebuni[5]!

8. Care leagă piatra în praștie este asemenea celui care dă slavă celui nebun.

9. Cresc ghimpi în mâna celui bețiv și robie în mâna celor nebuni.

10. De multe se zbuciumă tot trupul celor nebuni, căci se zdrobește extazul/ uimirea/ uluirea lor [συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν] .

11. Precum câinele, când are să vină la vărsătura sa și urât are să se facă, așa [este și] cel nebun: [cu] răul său întorcându-se la păcatul său [τῇ ἑαυτοῦ κακίᾳ ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν]. Este rușine aducând păcat [ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν] și este rușine [ca păcătuind să aduci] slavă și har [ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις].

12. Văzut-am bărbat părându-i-se în sine „a fi înțelept [σοφὸν εἶναι]”, dar nădejde[6] mai multă a avut cel nebun [decât] el.

13. Cel leneș, trimițându-se întru cale, zice: „Leul [este] în căi[7]”.

14. Precum ușa se întoarce la țâțâna [ei], așa [se întoarce și] cel leneș pe patul său.

15. Cel leneș, ascunzându-și mâna în[tru] sânul lui, nu va putea să o ducă la gură.

16. Lui, celui leneș, i se pare [a fi] „mai înțelept” [decât] cel care ia cu sine veste în[tru] potolire/ mulțumire [ἐν πλησμονῇ].

17. Precum [este] cel care se ține de coada câinelui, așa [este] cel pus înainte [pentru] judecata cea străină.

18. Precum cei care vindecă pun înainte cuvintele întru oameni, iar cel care s-a întâlnit cel dintâi [cu] cuvântul se va tulbura,

19. așa [sunt] toți cei care urzesc [cele rele] prietenilor lor, iar când au să fie descoperiți, [ei] spun că „Amuzându-mă am făcut”.

20. În multe lemne înflorește focul, iar unde nu este dezbinare se liniștește cearta [ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος ἡσυχάζει μάχη].

21. Vatra [este cu] cărbuni și lemnele [sunt în] foc, iar omul cel ocărâtor [este] întru tulburarea certei [εἰς ταραχὴν μάχης].

22. Cuvintele răutăcioșilor [sunt] „dulci” [λόγοι κερκώπων μαλακο], dar acestea lovesc întru camerele inimilor [οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων].

23. Argintul, dându-se cu vicleșug, ca lutul ars să se socotească, [iar] buzele cele dulci acoperă inima cea întristată [χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν].

24. [Cu] buzele, jelindu-se, pe toate le încuviințează vrăjmașul, dar în inimă plănuiește vicleșuguri.

25. Dacă are să se roage de tine vrăjmașul [cu] glas mare, să nu te lași convins, căci 7 răutăți sunt în sufletul său.

26. Cel care [își] ascunde vrăjmășia [față de tine] arată vicleșug, dar descoperă ale sale păcate cel binecunoscut în sinedrii.

27. Cel care sapă groapa aproapelui, va cădea întru ea, iar cel care rostogolește piatra, peste el se va rostogoli.

28. Limba cea mincinoasă urăște adevărul, iar gura fără adăpost face tulburări[8].


[1] Pe măsura nebuniei lui.

[2] Ca să nu pari că ești ca el. Pentru că el va interpreta gestul tău ca fiind sinonim cu al lui.

[3] Înfruntă nebunia celui nebun, demască minciunile lui, pentru ca să înțeleagă că nu e înțelept, că nu procedează bine mințind, exagerând, inventând lucruri.

[4] Parimie înseamnă proverb, maximă, învățătură, parabolă, alegorie, figură de stil, cf. Gingrich Greek Lexicon.

[5] Nu îi mai lăsați pe cei nebuni să se plimbe în voie și nici să folosească cuvinte înțelepte, care nu au nimic de-a face cu viața lor!

[6] De mântuire.

[7] Este pe străzi.

[8] Gura, care nu se reține și spune vrute și nevrute, aceea naște tulburări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *