Psalmul 27, cf. LXX

1. [Psalmul] lui David. Către Tine, Doamne, am strigat. Dumnezeul meu, să nu treci în tăcere de mine [μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ]. Ca nu cumva să treci în tăcere de mine [μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ] și [așa] mă voi asemăna celor care se coboară întru groapă [καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον].

2. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când îmi ridic mâinile mele către templul cel sfânt al Tău!

3. Să nu tragi împreună cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei care lucrează nedreptatea să nu mă pierzi, [adică cu] cei care spun pace cu cei de aproape ai lor, dar cele rele [sunt] în inimile lor.

4. Dă-le lor după faptele lor și după răutatea obiceiurilor lor! După faptele mâinilor lor, dă-le lor! Răsplătește acelora răsplata lor!

5. Că nu au înțeles întru lucrurile Domnului și întru lucrurile mâinilor lor îi vei dărâma pe ei și nu îi vei zidi pe ei.

6. Binecuvântat [este] Domnul, că a ascultat glasul rugăciunii mele.

7. Domnul [este] ajutorul meu și apărătorul meu [și] întru El a nădăjduit inima mea și m-a ajutat și a reînviat[1] trupul meu [καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου] și de voia mea mă voi mărturisi Lui [καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι Αὐτῷ].

8. Domnul [este] tăria poporului Său [Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ Αὐτοῦ] și este apărătorul mântuirilor unsului Său [καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ Αὐτοῦ ἐστιν].

9. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta! Și păstorește-i pe ei și înalță-i pe ei până în veac!


[1] L-a înduhovnicit, l-a îndumnezeit, l-a umplut de slava Lui cea veșnică și necreată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *