Psalmul 28, cf. LXX

1. Psalmul lui David [la] ieșirea cortului [ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ἐξοδίου σκηνῆς]. Aduceți Domnului, fiii lui Dumnezeu! Aduceți Domnului fii de berbeci! Aduceți Domnului slavă și cinste!

2. Aduceți Domnului slavă numelui Său! Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui!

3. Glasul Domnului [este] peste ape [φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων]. Dumnezeul slavei a tunat [ὁ Θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησεν]. Domnul [este] peste ape multe [Κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν].

4. Glasul Domnului [este] în[tru] tărie. Glasul Domnului [este] în[tru] mare-cuviință [ἐν μεγαλοπρεπείᾳ].

5. Glasul Domnului zdrobind cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanosului [Λιβάνος]/ Libanului.

6. Și îi va micșora pe ei ca pe vițelul Libanosului [καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίβανον] și pe cel iubit ca pe fiul celor cu un singur corn [καὶ ὁ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοκερώτων].

7. Glasul Domnului tăind flacăra focului [φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός].

8. Glasul Domnului clătinând pustia [φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρημον] și va clătina Domnul pustia Cadisului [καὶ συσσείσει Κύριος τὴν ἔρημον Καδης].

9. Glasul Domnului întărind cerbii [φωνὴ Κυρίου καταρτιζομένου ἐλάφους] și va descoperi dumbrăvile [καὶ ἀποκαλύψει δρυμούς] și în templul Lui [este] tot [cel] care zice slavă.

10. Domnul va locui potopul [Κύριος τὸν κατακλυσμὸν κατοικιεῖ] și șade Domnul Împărat întru veac.

11. Domnul tărie poporului Său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul Său în pace.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.