1. Psalmul lui David [la] ieșirea cortului [ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ἐξοδίου σκηνῆς]. Aduceți Domnului, fiii lui Dumnezeu! Aduceți Domnului fii de berbeci! Aduceți Domnului slavă și cinste!

2. Aduceți Domnului slavă numelui Său! Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui!

3. Glasul Domnului [este] peste ape [φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων]. Dumnezeul slavei a tunat [ὁ Θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησεν]. Domnul [este] peste ape multe [Κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν].

4. Glasul Domnului [este] în[tru] tărie. Glasul Domnului [este] în[tru] mare-cuviință [ἐν μεγαλοπρεπείᾳ].

5. Glasul Domnului zdrobind cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanosului [Λιβάνος]/ Libanului.

6. Și îi va micșora pe ei ca pe vițelul Libanosului [καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίβανον] și pe cel iubit ca pe fiul celor cu un singur corn [καὶ ὁ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοκερώτων].

7. Glasul Domnului tăind flacăra focului [φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός].

8. Glasul Domnului clătinând pustia [φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρημον] și va clătina Domnul pustia Cadisului [καὶ συσσείσει Κύριος τὴν ἔρημον Καδης].

9. Glasul Domnului întărind cerbii [φωνὴ Κυρίου καταρτιζομένου ἐλάφους] și va descoperi dumbrăvile [καὶ ἀποκαλύψει δρυμούς] și în templul Lui [este] tot [cel] care zice slavă.

10. Domnul va locui potopul [Κύριος τὸν κατακλυσμὸν κατοικιεῖ] și șade Domnul Împărat întru veac.

11. Domnul tărie poporului Său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul Său în pace.

Did you like this? Share it: