Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în Lc. 11, 2-4?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

32. Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în Lc. 11, 2-4?

Tot conform BYZ, textul rugăciunii e acesta: „Tatăl nostru, Care [ești] în ceruri, sfințească-se numele Tău! Să vină Împărăția Ta! Să se facă voia Ta, precum în cer, [așa] și pe pământ! Pâinea noastră cea de azi, dă-ne nouă în toată ziua! Și ne iartă nouă păcatele noastre, căci și [noi] le iertăm lor, [la] tot datornicul/ greșitul nostru!  Și să nu ne duci pe noi întru ispită, ci ne izbăvește pe noi de cel rău!”.

Iar acesta e textul pe care l-am tradus: „Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου. Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *