Psalmul 30, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul lui David, al extazului [εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ἐκστάσεως].

2. În[tru] Tine, Doamne, am nădăjduit, [ca] să nu mă rușinez întru veac. În[tru] dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate!

3. Pleacă spre mine urechea Ta! Grăbește să mă scoți! Fii mie întru Dumnezeu apărător [Θεὸν ὑπερασπιστὴν] și întru casă de scăpare [οἶκον καταφυγῆς], [pentru ca] să mă mântuiesc!

4. Că tăria mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni.

5. Mă vei scoate din cursa aceasta, pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu.

6. Întru mâinile Tale îmi voi pune duhul meu. Răscumpăratu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului,

7. urât-ai pe cei care păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu în Domnul am nădăjduit.

8. Mă voi bucura și mă voi veseli în[tru] mila Ta, că ai privit la smerenia mea [și] ai mântuit din nevoi sufletul meu

9. și nu m-ai închis întru mâinile vrăjmașului, [ci] ai pus în [loc] larg picioarele mele.

10. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc! Tulburatu-s-a în[tru] mânie ochiul meu, sufletul meu și pântecele meu,

11. că s-a sfârșit în[tru] durere viața mea și anii mei în[tru] suspine, a slăbit în[tru] sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat.

12. La toți vrăjmașii mei m-am făcut ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei care mă văd [mă vedeau] afară au fugit de mine.

13. Am fost uitat ca un mort de inima [lor], m-am făcut ca un vas stricat,

14. că am auzit ocara multora [din cei care] pribegesc împrejur, când se adună ei împreună asupra mea [și ca] să ia sufletul meu s-au sfătuit.

15. Iar eu în Tine am nădăjduit, Doamne. Zis-am: „Tu ești Dumnezeul meu”.

16. În mâinile Tale [sunt] vremurile mele [οἱ καιροί μου]. Izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei care mă vânează pe mine!

17. Arată fața Ta peste robul Tău! Mântuiește-mă în[tru] mila Ta!

18. Doamne, să nu mă rușinezi că Te-am chemat, [ci] să se rușineze cei neevlavioși și să se coboare întru Iad.

19. Mute să fie buzele cele viclene, care vorbesc împotriva celui Drept fărădelege, în mândrie și [în] batjocură!

20. Cât [este] de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai ascuns-o celor care se tem de Tine, [pe care] ai făcut-o celor care nădăjduiesc în[tru] Tine înaintea fiilor oamenilor!

21. Îi vei acoperi pe ei în[tru] ascunsul feței Tale [κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου Σου] de tulburarea oamenilor. Îi vei acoperi pe ei în[tru] cort de cearta limbilor [σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν].

22. Binecuvântat [este] Domnul, că a minunat mila Lui în cetatea îngrădirii [ἐθαυμάστωσεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς].

23. Iar eu am zis în[tru] extazul meu [ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου]: „Așadar, lepădat [sunt] de la fața ochilor Tăi [ἀπέρριμμαι ἄρα ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν Σου]”. Pentru aceasta ai ascultat glasul rugăciunii mele când să strig [am strigat] eu către Tine [ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς Σέ].

24. Iubiți pe Domnul toți Cuvioșii Lui! Că adevăruri caută Domnul [ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ Κύριος] și îi răsplătește cu prisosință pe cei care fac mândrie [καὶ ἀνταποδίδωσιν τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν].

25. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei care nădăjduiți în Domnul!

3 comentarii la „Psalmul 30, cf. LXX”

 1. Înțeleg că la v. 21 există niște sensuri mistice, tainice. Ați vrea să ne luminați și pe noi puțin cu privire la semnificațiile pe care ar putea să le aibă? Mulțumim, Doamne ajută!

  1. Domnule Horia,

   mă bucur că sunteți unul dintre rarii mei cititori, care mă întreabă despre semnificațiile mistice ale Scripturii. Vă mulțumesc pentru asta!

   Versetul e acesta: „Îi vei acoperi pe ei în[tru] ascunsul feței Tale [κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου Σου] de tulburarea oamenilor. Îi vei acoperi pe ei în[tru] cort de cearta limbilor [σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν]”.

   Și într-o înțelegere mistică, el se referă la cei care sunt văzători de Dumnezeu și pe care El îi ascunde în lumina Sa cea dumnezeiască. Căci acolo unde e ascunsul luminii Sale sunt și ochii feței Sale, care îi văd pe cei care s-au curățit de patimi pentru El și s-au făcut vrednici să se umple de slava lui Dumnezeu.

   Și cei care sunt văzători de Dumnezeu nu au în ei tulburarea oamenilor păcătoși, ci pacea lui Dumnezeu, cea care covârșește toată mintea. Dar ascunsul feței lui Dumnezeu, ca și Cortul Lui sunt Împărăția Lui. Pentru că în ea vor fi toți cei care se sfințesc pentru El și nu au de-a face cu cearta continuă a neamurilor sau a limbilor pentru cele materiale și trupești.

   Vă mulțumesc pentru întrebare și vă doresc numai bine!

 2. Vă mulțumesc, Părinte, din partea dumneavoastră lauda mă bucură foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să-mi răspundeți, cât și pentru răspunsul în sine, care e foarte frumos! Sărut mâna Părinte, Doamne ajută!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *