Ecclisiastis, cap. 4, cf. LXX

 1. Și eu m-am întors și am văzut învinuirile cele neadevărate [τὰς συκοφαντίας], cu toatele, care se fac sub soare. Și, iată, [am văzut] lacrimile celor asupriți! Și nu este lor mângâind [cel care îi mângâie] [καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρακαλῶν] și [să-i scoată] din mâna asuprindu-i [celor care îi asupresc] pe ei [καὶ ἀπὸ χειρὸς συκοφαντούντων αὐτοὺς], [nu este] tăria [ἰσχύς] [lor], că[ci] nu este lor mângâind [cel care îi mângâie] [καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρακαλῶν].

2. Și eu am lăudat, împreună cu [toți] cei care au murit, pe cei [care] deja au murit [καὶ ἐπῄνεσα ἐγὼ σὺν τοὺς τεθνηκότας τοὺς ἤδη ἀποθανόντας], mai mult decât pe cei vii, pe cei câți sunt vii până acum.

3. Că[ci] mai bun decât aceștia doi[1] [este] cel care încă nu s-a născut, care nu a văzut împreună cu [tot] lucrul cel rău care s-a făcut sub soare.

4. Și am văzut eu împreună cu toată osteneala și împreună cu toată bărbăția lucrării, că aceasta [este] râvna omului de la prietenul său [ὅτι αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ]. Și încă [și] aceasta [este] deșertăciune și alegere de vânt.

5. Cel nebun și-a îmbrățișat mâinile lui și a mâncat cărnurile lui[, zicând:]

6. „[Mai] bună [este] plinătatea de odihnă a mâinii întinse [ἀγαθὸν πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως] decât plinătatea de osteneală și de alegere de vânt a două mâini întinse [ὑπὲρ πλήρωμα δύο δρακῶν μόχθου καὶ προαιρέσεως πνεύματος]”.

7. Și eu m-am întors și am văzut deșertăciune sub soare.

8. [Căci] este primul și nu este al doilea. Și încă [nici] fiu și [nici] frate nu-i este lui. Și nu este sfârșit [la] toată osteneala lui. Și încă ochiul lui nu se satură de bogăție. Și eu căruia mă ostenesc și [pentru cine] lipsesc sufletul meu de bunătate [στερίσκω τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀγαθωσύνης]? Și încă [și] aceasta [este] deșertăciune și este buimăcire rea.

9. [Mai] buni [sunt] doi decât unul, a cărora este răsplata lor cea bună în[tru] osteneala lor [οἷς ἔστιν αὐτοῖς μισθὸς ἀγαθὸς ἐν μόχθῳ αὐτῶν].

10. Că[ci] dacă au să cadă, unul va ridica pe părtașul său. Dar vai lui, celui singur, când are să cadă și nu are să fie al doilea [ca] să-l ridice pe el!

11. Și încă, dacă au să doarmă amândoi, și căldură [le va fi] lor[2]. Dar cel singur cum are să se încălzească?

12. Și dacă are să se întărească cel singur, doi vor sta împotriva lui și funia cea întreită nu se va rupe repede [καὶ τὸ σπαρτίον τὸ ἔντριτον οὐ ταχέως ἀπορραγήσεται].

13. [Mai] bun [este] copilul sărac și înțelept [ἀγαθὸς παῖς πένης καὶ σοφὸς] decât împăratul mai bătrân și nebun [ὑπὲρ βασιλέα πρεσβύτερον καὶ ἄφρονα], care încă nu a cunoscut a lua aminte [la sine] [ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ προσέχειν ἔτι].

14. Că[ci] din casa celor legați/ închiși[3] va ieși [ca] să împărățească [ὅτι ἐξ οἴκου τῶν δεσμίων ἐξελεύσεται τοῦ βασιλεῦσαι], că[ci] încă și în[tru] împărăția lui s-a născut sărac [ὅτι καί γε ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐγεννήθη πένης][4].

15. Am văzut împreună cu toți cei vii, care umblă sub soare, cu tânărul cel de-al doilea, care va sta pentru el [μετὰ τοῦ νεανίσκου τοῦ δευτέρου ὃς στήσεται ἀντ᾽ αὐτοῦ].

16. Nu este sfârșit la tot poporul, la toți câți au fost înaintea lor, și încă, cei de pe urmă nu se vor veseli în[tru] el. Că[ci] încă și aceasta [este] deșertăciune și alegere de vânt.

17. Păzește piciorul tău! Cu care, dacă ai să mergi întru casa lui Dumnezeu și a auzi [ca să auzi] de aproape, [aceasta este] mai mult decât darul celor nebuni [și este] jertfa ta, că[ci ei[5]] nu sunt știind [ca] să facă răul [ὅτι οὔκ εἰσιν εἰδότες τοῦ ποιῆσαι κακόν][6].


[1] Decât cel viu și cel mort.

[2] Dacă vor dormi împreună se vor încălzi unul pe altul.

[3] Din închisoare.

[4] O profeție hristologică. Căci se referă la Domnul nostru, Care va ieși din casa celor închiși în păcatele lor și va împărăți întru chenoza Lui, ca unul care S-a născut în sărăcie. Dar, în același timp, casa celor legați este și Iadul, din care Domnul a înviat ca un biruitor, ca să fie Împăratul tuturor oamenilor.

[5] Cei nebuni.

[6] Cei nebuni nu sunt conștienți atunci când fac ceva rău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *