Ecclisiastis, cap. 6, cf. LXX

1. Este o răutate pe care am văzut-o sub soare și multă este în om:

2. omul căruia Dumnezeu îi va da lui bogăție și averi și slavă și nu este lipsindu-se [cu] sufletul lui de toate pe care le va dori. Și Dumnezeu nu va stăpâni lui [ca] să mănânce din ea, că[ci] om străin îl va mânca pe el [ἀνὴρ ξένος φάγεται αὐτόν]. [Și] aceasta este deșertăciune și este boală rea.

3. Dacă are să se facă omul de 100 [de ani] și ani mulți va trăi și care, [ori]cât de multă [multe] vor fi zilele anilor lui, iar [dacă] sufletul lui nu se va sătura de bunătate și, încă, [nici] îngropare nu s-a făcut lui, am zis: „[Mai] bună [este] avortarea/ lepădarea [τὸ ἔκτρωμα][1] decât el”.

4. Că în[tru] deșertăciune a venit și în[tru] întuneric merge și în[tru] întuneric numele lui va fi acoperit.

5. Și încă [nici] soare nu a văzut și [nici] nu a cunoscut odihna acestuia mai mult decât a aceluia.

6. Și dacă a[u] trăit descendenți/ urmași [καθόδους] de mii de ani [χιλίων ἐτῶν] și bunătate nu a[u] văzut, oare nu într-un singur loc merge [merg] toate?

7. Toată osteneala omului [este] întru gura lui și încă sufletul nu se va umple.

8. Că[ci cu] ce [este] prisosirea celui înțelept mai multă decât a celui nebun? Pentru că săracul știe să meargă în fața vieții.

9. [Mai] bună [este] vederea ochilor [ὅραμα ὀφθαλμῶν] decât mergând [cu] sufletul [πορευόμενον ψυχῇ]. Și încă [și] aceasta [este] deșertăciune și alegere de vânt.

10. Dacă ceva s-a făcut, deja s-a chemat numele lui. Și a cunoscut care este omul. Și nu va putea să se judece cu cel [mai] tare decât el.

11. Că sunt cuvinte multe înmulțind deșertăciunea [ὅτι εἰσὶν λόγοι πολλοὶ πληθύνοντες ματαιότητα]. [Și] care [este] prisosirea omului?

12. Că[ci] cine știe care [este] binele omului în viață? Numărul zilelor vieții lui [este] deșertăciune. Și le-a făcut pe ele în umbră [καὶ ἐποίησεν αὐτὰς ἐν σκιᾷ]. Că[ci] cine va povesti omului ce va fi după el sub soare?


[1] Substantivul ἔκτρωμα poate fi tradus în două feluri: 1. ca naștere înainte de vreme/ prematură, ca în I Cor. 15, 8 și 2. ca avortare/ lepădare, cf. Gingrich Greek Lexicon. Și am ales a doua variantă, pentru că următoarele două versete merg în această direcție: a avortului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *