Psalmul 33, cf. LXX

1. [Psalmul] lui David, [scris] când și-a schimbat fața lui înaintea lui Abimeleh [Αβιμελεχ] și l-a eliberat pe el și s-a dus.

2. Voi binecuvânta pe Domnul în toată vremea [și] mereu [va fi] lauda Lui în gura mea.

3. În[tru] Domnul se va lăuda sufletul meu. Să audă cei blânzi și să se veselească!

4. Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună!

5. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate pribegiile mele [τῶν παροικιῶν μου] m-a izbăvit.

6. Apropiați-vă către El și luminați-vă [προσέλθατε πρὸς Αὐτὸν καὶ φωτίσθητε] și fețele voastre nu au să se rușineze!

7. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a mântuit pe el.

8. Va tăbărî Îngerul Domnului [παρεμβαλεῖ Ἄγγελος Κυρίου] împrejurul celor care se tem de El și îl [îi] va izbăvi pe ei.

9. Gustați și vedeți că bun [este] Domnul[1]! [Și] fericit [este] omul care nădăjduiește în[tru] El.

10. Temeți-vă de Domnul cei Sfinți ai Lui, că nu este lipsă celor care se tem de El!

11. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei care Îl caută pe Domnul nu se vor împuțina de tot binele [οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ]. [Pauză psalmică].

12. Veniți, fiilor! Ascultați-mă! [Căci] frica Domnului vă voi învăța pe voi.

13. Cine este omul care voiește viață, iubind să vadă zile bune [ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς]?

14. Oprește limba ta de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug!

15. Abate-te de la rău și fă bine [ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν], caută pacea și aleargă [după] ea [ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν]!

16. Ochii Domnului [sunt] peste cei Drepți și urechile Lui [sunt] întru rugăciunea lor.

17. Iar fața Domnului [este] peste cei care fac rele [ca] să nimicească de pe pământ pomenirea lor.

18. Strigat-au cei Drepți și Domnul i-a auzit pe ei și din toate necazurile lor i-a izbăvit pe ei.

19. Aproape [este] Domnul de cei zdrobiți [la] inimă și pe cei smeriți [cu] duhul îl [îi] va mântui.

20. Multe [sunt] necazurile celor Drepți și din toate ale lor îl [îi] va izbăvi pe ei.

21. Domnul păzește toate oasele lor [și nici] unul dintre ele nu se va zdrobi.

22. Moartea celor păcătoși [este] rea și cei care îl urăsc pe cel Drept vor greși.

23. Va răscumpăra Domnul sufletele robilor Lui și nu au să greșească toți cei care nădăjduiesc în[tru] El.


[1] O profețire a Dumnezeieștii Euharistii în care noi gustăm și vedem bunătatea lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *