Este vreun sens mistic în referirea la pâine și vin din Eccl. 9, 7?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

41. Este vreun sens mistic în referirea la pâine și vin din Eccl. 9, 7?

Da, există un sens mistic aici, pentru că avem de-a face cu un loc profetic! Pentru că aici ni se vorbește în mod tainic despre Dumnezeiasca Euharistie, dar și despre starea interioară, duhovnicească, pe care o trăim, atunci când ne împărtășim cu Domnul.

În LXX, textul scriptural e următorul: „Vino [și] mănâncă în[tru] veselie pâinea ta [δεῦρο φάγε ἐν εὐφροσύνῃ ἄρτον σου] și bea în[tru] inimă bună vinul tău [καὶ πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν σου]! Că[ci] acum a binevoit Dumnezeu [întru] lucrurile tale [ὅτι ἤδη εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὰ ποιήματά σου]”.

Iar adevărata noastră pâine și adevăratul nostru vin, al tuturor celor credincioși, sunt Trupul și Sângele Domnului. Și de aceea noi venim întru veselie duhovnicească și întru inimă bună, spovedită, împăcată cu Dumnezeu și cu oamenii, pentru ca să ne împărtășim cu Domnul și să trăim împreună cu El în noi. Și când ne împărtășim cu El, atunci El binevoiește în toate ale noastre, pentru că ne lăsăm povățuiți de El, din noi înșine, din intimitatea cu El, spre tot lucrul bun.

Tocmai de aceea e nevoie să ne împărtășim continuu cu Domnul: pentru ca să ne lăsăm, pe fiecare zi, povățuiți de către El și să nu mai trăim după voia noastră, ci după voia Lui și după delicatețea Lui și după sfințenia Lui.

Însă, dacă nu ne împărtășim cu Domnul decât de două-trei ori pe an, cum să simțim cum e El și ce vrea El de la noi? Cum să simțim veselia dumnezeiască a unirii cu El, dacă noi stăm departe de El, și cum să ne sfințească și să ne vindece interior Domnul, dacă noi nu ne atingem de El? Dar dacă ne atingem de El și Îl primim în noi, El ne învață toate ale Sale. Pe fiecare zi El ne învață întreaga Lui bunătate și milostivire, cunoaștere și sfințenie. Și astfel, în mod mistic, noi suntem învățați de către Domnul și schimbați și modelați și sfințiți și transfigurați de către El, pentru că El e în noi sfințenia și tăria noastră.

4 comentarii la „Este vreun sens mistic în referirea la pâine și vin din Eccl. 9, 7?”

 1. Problema este dacă putem să venim „întru veselie duhovnicească și întru inimă bună, spovedită, împăcată cu Dumnezeu și cu oamenii, pentru ca să ne împărtășim cu Domnul”, cum ziceți dv Părinte, pentru că sunt mulți care simt că nu pot împlini această poruncă dumnezeiască și de aceea nu au curajul să se apropie des de Sfintele Taine. Explicați-ne mai mult, dacă puteți. Mulțumesc.

  1. Da, toți putem să venim întru veselie duhovnicească și întru inimă bună pentru ca să ne împărtășim cu Domnul! Pentru că veselia și curăția inimii sunt pe măsura noastră duhovnicească.

   A ne aștepta la mai mult decât suntem e un gând orgolios, pentru că trăirile noastre interioare sunt pe măsura ascezei, a credinței și a dorului nostru pentru Dumnezeu.

   Iar fiecare credincios, înainte, în și după împărtășirea cu Domnul, are trăirile lui, simțirile lui, bucuria lui. Iar ceea ce el trăiește e pe măsura lui și înseamnă experiența lui mistică referitoare la împărtășirea cu Domnul.

   Problema nu e că simțirea lui e pe măsura lui, ci e aceasta: ca el să nu considere că la fel simt și ceilalți, cât simte el. Pentru că alții pot simți și trăi mult mai multe lucruri dumnezeiești în timpul împărtășirii lor cu Domnul.

   Iar fiecare dintre noi trebuie să fim deschiși întotdeauna spre mai mult, spre și mai profund, spre și mai multă sfințenie și să nu ne mulțumim cu ceea ce trăim în prezent.

   Dacă ne mulțumim cu puținul prezentului, atunci refuzăm pur și simplu bucuria lui Dumnezeu, Care dorește să ne dăruie pe fiecare zi tot mai mult. Tot mai multă cunoaștere, tot mai multă bucurie dumnezeiască, tot mai multă sfințenie.

   Așadar, nu numai că ne veselim dumnezeiește și ne împărtășim curat cu Domnul, dar, cu trecerea anilor, veselia și curăția cresc în noi și nu scad, dacă trăim profund ortodox viața noastră.

 2. Putem înțelege la fel și: „vinul veselește inima omului […] și pâinea inima omului o întărește” (Ps. 103, 16-17)? Versete pe care le auzim atât de des, la vecernie.

  1. Da, versetele psalmice la care vă referiți, domnule Alexandru, vorbesc în mod tainic și profetic despre Dumnezeiasca Euharistie! Pentru că vinul care veselește inima omului și pâinea care ne întărește inima sunt Trupul și Sângele Domnului, pentru că ele ne umplu de bucurie dumnezeiască și ne întăresc duhovnicește.

   Mă bucur că vă interesează tainele duhovnicești ale Scripturii. Vă doresc numai bine! Domnul să vă întărească și să vă bucure!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *