Ecclisiastis, cap. 9, cf. LXX

1. Că[ci] împreună cu toată aceasta am dat întru inima mea și inima mea, împreună cu toată aceasta, a văzut cum [sunt] cei Drepți și cei înțelepți și [care sunt] câștigurile lor în[tru] mâna lui Dumnezeu. Și încă [și] dragoste, și încă [și] ură nu este [în] omul știind. [Pentru că] toate, înaintea feței lor,

2. [sunt] deșertăciune, în[tre] toate [fiind] o întâlnire [συνάντημα]: una a celui Drept și a celui neevlavios, a celui bun și a celui rău, și a celui curat și a celui necurat, și a celui care jertfește și a celui care nu jertfește, precum [este] cel bun [și] precum [este] cel păcătos, precum [este] cel care se jură [și] precum [este] cel care se teme de jurământ.

3. Aceasta [este] rea în[tru] tot făcându-se [întru toate cele făcute] sub soare [τοῦτο πονηρὸν ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον]: că este o întâlnire a tuturor. Și încă inima fiilor omului s-a umplut de rău [καί γε καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐπληρώθη πονηροῦ] și împrejmuire [este] în inima lor [καὶ περιφέρεια ἐν καρδίᾳ αὐτῶν] [și] în viața lor și [în] spatele lor, către cei morți [ἐν ζωῇ αὐτῶν καὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὸς τοὺς νεκρούς].

4. Că[ci] cine [este cel] care este părtaș [κοινωνεῖ] cu toți cei vii? [Dar] este nădejde, că[ci] acesta, câinele cel viu, [este mai] bun decât leul cel mort.

5. Că[ci] cei vii vor cunoaște că vor muri și cei morți nu sunt cunoscând nimic [καὶ οἱ νεκροὶ οὔκ εἰσιν γινώσκοντες οὐδέν] și încă nu le este lor răsplată [καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι μισθός], că[ci] a fost uitată pomenirea lor.

6. Și încă [și] iubirea lor, și încă [și] ura lor, și încă [și] râvna lor, deja a[u] pierit. Și încă partea lor nu [mai] este întru veac în tot [ce] a fost făcut sub soare.

7. Vino [și] mănâncă în[tru] veselie pâinea ta [δεῦρο φάγε ἐν εὐφροσύνῃ ἄρτον σου] și bea în[tru] inimă bună vinul tău [καὶ πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν σου]! Că[ci] acum a binevoit Dumnezeu [întru] lucrurile tale [ὅτι ἤδη εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὰ ποιήματά σου].

8. Să fie albe în toată vremea veșmintele tale și să nu lipsească uleiul pe capul tău!

9. [Și] vezi de viața cu femeia [ta], pe care ai iubit-o [în] toate zilele vieții [și] ale deșertăciunii tale, care ți-au fost date ție sub soare [în] toate zilele deșertăciunii tale! Că aceasta [este] partea ta în[tru] viața ta și în[tru] osteneala ta [cu] care tu te ostenești sub soare.

10. Fă toate câte are să afle mâna ta să facă, [după] cum [este] puterea ta! Că nu este lucru și gând și cunoaștere și înțelepciune în Iad [ὅτι οὐκ ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις καὶ σοφία ἐν ᾍδῃ], acolo unde tu mergi [ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ].

11. M-am întors și am văzut sub soare că nu [este] drumul al celor sprinteni [οὐ τοῖς κούφοις ὁ δρόμος] și nu [este] războiul al celor puternici și încă [și] pâinea nu [este] a celor înțelepți și încă [și] avuția nu [este] a celor pricepuți și încă [și] harul [χάρις] nu [este] al celor care cunosc. Că[ci există] vreme și întâlnire [în care] se va [vor] întâlni toți aceștia.

12. Că[ci] încă nu și-a cunoscut omul vremea lui, [ci] ca peștii care sunt vânați în plasă rea și ca păsările care sunt vânate în cursă, ca aceștia sunt prinși în cursă fiii omului întru vremea cea rea, când are să cadă peste ei fără de veste.

13. Și încă [și] această înțelepciune am văzut sub soare și mare este pentru mine:

14. o cetate mică și puțini oameni în ea și are să vină peste ea împărat mare și o va încercui pe ea și are să zidească pentru ea garduri mari.

15. Și are să afle în ea bărbat sărac [și] înțelept și va mântui cetatea lui în[tru] înțelepciunea sa. Și omul nu a fost pomenit împreună cu bărbatul acela sărac.

16. Și eu am zis: „[Mai] bună [este] înțelepciunea decât puterea [ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ δύναμιν] și înțelepciunea săracului disprețuit și cuvintele lui [καὶ σοφία τοῦ πένητος ἐξουδενωμένη καὶ λόγοι αὐτοῦ], [care] nu sunt ascultate [οὔκ εἰσιν ἀκουόμενοι]”.

17. Cuvintele celor înțelepți se aud în[tru] odihnă [λόγοι σοφῶν ἐν ἀναπαύσει ἀκούονται] [mai degrabă] decât strigarea [celor care] stăpânesc în[tru] nebunii [ὑπὲρ κραυγὴν ἐξουσιαζόντων ἐν ἀφροσύναις].

18. [Mai] bună [este] înțelepciunea decât navele războiului. Și păcătuind unul va pieri bunătate multă [ἁμαρτάνων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην πολλήν].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *