Ce înseamnă „și încă dintru înălțime vor vedea și [vor fi] uimiri în cale” [Eccl. 12, 5]?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

52. Ce înseamnă „și încă dintru înălțime vor vedea și [vor fi] uimiri în cale” [Eccl. 12, 5]?

Aici avem de-a face cu o profeție despre viața Bisericii. Pentru că Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii au văzut adesea pe Sfinții Îngeri ai lui Dumnezeu venind dintru înălțimea slavei lui Dumnezeu. Au văzut vedenii dumnezeiești în care i-au văzut pe Sfinții Îngeri ai lui Dumnezeu și pe Sfinții Lui în slava dumnezeiască. Vedenii care sunt numite aici drept uimiri dumnezeiești. Pentru că, pe când mergeau pe drum, ei au avut parte de astfel de vedenii. Așa după cum Domnul S-a arătat în drumul spre Emmaus [Ἐμμαούς] celor doi Sfinți ai Lui [Lc. 24, 13-31, BYZ], dar și Sfântului Apostol Pavlos în mod extatic [F. Ap. 9, 3-7].

Cine se va ridica întru glasul vrabiei [Eccl. 12, 4]?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

51. Cine se va ridica întru glasul vrabiei [Eccl. 12, 4]?

Domnul Se va ridica din morți, va învia dis de dimineață, întru glasul vrabiei. Pentru că Învierea Lui cea de a treia zi va fi vestită de vrăbiile raționale care L-au iubit pe El, adică de Sfintele Femei Mironosițe.

Pentru că aici avem o profeție hristologică. Căci sfârșitul versetului e acesta: „Și se va ridica întru glasul vrabiei [καὶ ἀναστήσεται εἰς φωνὴν τοῦ στρουθίου] și se vor smeri toate fiicele cântării [καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες τοῦ ᾄσματος]”. Pentru că atunci când El a înviat, s-au smerit toți cei care cântau „de bucurie” că au scăpat de El.

Ecclisiastis, cap. 12, cf. LXX

1. Și amintește-ți de Cel care te-a zidit pe tine în zilele tinereții tale, până unde nu au să vină zilele răutății! Și au să vină înainte[a ta] anii în[tru] care vei zice: „Nu este mie, în aceștia, voia [οὐκ ἔστιν μοι ἐν αὐτοῖς θέλημα][1][!]”,

2. până ce nu are să se întunece soarele și lumina și luna și stelele, și [nu] au să se întoarcă norii înapoia ploii,

3. în ziua [în] care au să se clatine paznicii casei și au să se strice oamenii puterii. Și s-au lenevit cei care macină, că[ci] s-au împuținat. Și se vor întuneca cele care văd în găuri [καὶ σκοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἐν ταῖς ὀπαῖς].

4. Și vor închide ușa în piață [καὶ κλείσουσιν θύρας ἐν ἀγορᾷ], în slăbiciunea glasului celei care macină [ἐν ἀσθενείᾳ φωνῆς τῆς ἀληθούσης]. Și se va ridica întru glasul vrabiei [καὶ ἀναστήσεται εἰς φωνὴν τοῦ στρουθίου] și se vor smeri toate fiicele cântării [καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες τοῦ ᾄσματος].

5. Și încă dintru înălțime vor vedea și [vor fi] uimiri în cale [καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ]. Și are să înflorească migdalul. Și are să se îngrașe lăcusta. Și are să se împrăștie caperul [κάππαρις][2]. Că[ci] a mers omul întru casa veacului său [ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ] și i-au încercuit în piață pe cei loviți,

6. până ce nu are să se răstoarne funia argintului și [nu] are să se zdrobească împreună [cu] înflorirea aurului. Și are să se zdrobească citura/ ciutura de la fântână. Și are să se învârtă împreună roata de la groapă.

7. Și are să se întoarcă țărâna în pământ, [după] cum era [καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν ὡς ἦν], și duhul[3] are să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat pe el [καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν Ὃς ἔδωκεν αὐτό].

8. „Deșertăciune a deșertăciunilor”, a zis Ecclisiastisul. Toate [sunt] deșertăciune.

9. Și de prisos [este] că Ecclisiastisul a fost înțelept. Încă [și aceea că] a învățat cunoaștere împreună cu poporul. Și urechea va cerceta podoaba parabolelor [καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον παραβολῶν].

10. Multe a căutat Ecclisiastisul [ca] să afle cuvintele voinței [λόγους θελήματος] și scriind dreptatea [καὶ γεγραμμένον εὐθύτητος] [și] cuvintele adevărului [λόγους ἀληθείας].

11. Cuvintele celor înțelepți [sunt] ca bețele ascuțite și ca cuiele sădindu-se [λόγοι σοφῶν ὡς τὰ βούκεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεφυτευμένοι], care din strângeri s-au dat, de la un Păstor [οἳ παρὰ τῶν συναγμάτων ἐδόθησαν ἐκ Ποιμένος ἑνὸς], și de prisos [este luând] din ele.

12. Fiul meu, păzește-te să faci cărți multe [υἱέ μου φύλαξαι ποιῆσαι βιβλία πολλά], [că] nu este un sfârșit [οὐκ ἔστιν περασμός][al lor]! Iar cercetarea/ studiul mult [este] oboseală a trupului [καὶ μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκός].

13. Ascultă sfârșitul a tot cuvântul: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui! Că[ci lucrul] acesta [este pentru] tot omul.

14. Că[ci] Dumnezeu, împreună cu toată facerea, o va duce în[tru] judecată [ὅτι σὺν πᾶν τὸ ποίημα ὁ Θεὸς ἄξει ἐν κρίσει], în[tru] totul trecând cu vederea, chiar dacă [este] bine și chiar dacă [este] rău [ἐν παντὶ παρεωραμένῳ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν πονηρόν].


[1] Cu sensul: „Nu este voia mea în ei. Nu îmi plac acești ani”.

[2] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Caper.

[3] Sufletul omului.