Ce avem în Eccl. 12, 7?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

53. Ce avem în Eccl. 12, 7?

O lecție de antropologie. Pentru că versetul de aici, în LXX, e următorul: „Și are să se întoarcă țărâna în pământ, [după] cum era [καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν ὡς ἦν], și duhul are să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat pe el [καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν Ὃς ἔδωκεν αὐτό]”.

Pentru că trupul nostru e numit aici țărână [ὁ χοῦς], căci a fost făcut din țărână. Și de aceea țărâna noastră se va întoarce în pământ, odată cu moartea, după cum a fost și mai înainte de crearea omului. Iar duhul sau sufletul nostru se va întoarce la Dumnezeu, la Cel care ni l-a dat, pentru că El ne-a creat fiecăruia câte un suflet.

Așadar, trupul a fost făcut de Dumnezeu din pământ și se întoarce în pământul din care a fost luat, pe când sufletul se întoarce la Dumnezeu, la Cel care ni l-a dat pe el, iar acesta e nemuritor.

Iar această teologie antropologică a intrat în Slujba Înmormântării, unde se spune: „sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la obșteasca înviere, iar trupul să se desfacă în cele dintru care a fost alcătuit”[1].


[1] Molitfelnic, ed. BOR 2002, p. 234.

2 comentarii la „Ce avem în Eccl. 12, 7?”

 1. Preacucernice Părinte Dorin, e foarte frumos că, prin traducerile și tâlcuirile pe care le faceți, încercați să scoateți la lumină faptul că slujbele noastre ortodoxe, ca și gândire filocalică, se întemeiază pe Sfânta Scriptură. Mulți dintre ortodocșii noștri nu sunt conștienți de acest lucru. În capul multora, Biblia e una și Sfinții Părinți sunt altceva. Sau Biblia e una și slujbele de la Biserică sunt altceva. chiar și eu mi-am dat seama mai bine acum citindu-vă că, în Filocalii și în comentariile patristice, Sfinții Părinți citau tot felul de locuri tainice din Scripturi, frgamențele mici, greu de găsit și de înțeles, pe care le înțelegeau cu ajutorul Duhului Sfânt. Adică le vedeau sensul lor dumnezeiesc, altfel greu de intuit fără luminarea harului Duhului Sfânt. Vă mulțumesc pentru lucrarea pe care o faceți pentru Biserica noastră, mult spor și luminare în toate, post dulce și Sărbători luminoase!

  1. Domnule Marian,

   ați înțeles un lucru capital și anume acela că Scriptura este temelia cugetării patristice și a cultului Bisericii! Dacă vom analiza fundamentale scripturale ale cultului și ale Slujbelor Bisericii vom fi uluiți de mulțimea de locuri scripturale din cultul ortodox. Există studii în acest sens și se pot face tot mai multe.

   Pentru că Scriptura cea Preasfântă e plină de taine, de lucruri grele, pe care Dumnezeieștii Părinți le-au înțeles și le-au explicat fiecare pe măsura lor, fără să le epuizeze.

   Da, luminarea lui Dumnezeu este cheia înțelegerii Scripturii! Și Dumnezeu ne luminează pe măsura smereniei, a curăției și a dragostei noastre pentru adevărurile Lui.

   Și eu vă doresc multă bucurie și pace în viața dumneavoastră și Dumnezeu să ne aibă în paza Sa întotdeauna!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *