Ce ni se vestește în Is. 66, 7?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

56. Ce ni se vestește în Is. 66, 7?

Nașterea fără lehuzie a Maicii Domnului. Pentru că versetul, în LXX, arată astfel: „[Mai] înainte [ca] să aibă chinurile nașterii [ca] să nască [πρὶν ἢ τὴν ὠδίνουσαν τεκεῖν], [mai] înainte [ca] să vină osteneala durerilor nașterii [πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων], a fugit departe și a născut bărbat [ἐξέφυγεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν]”. Pentru că ea L-a născut pe Domnul în timpul călătoriei și L-a născut fără să aibă chinurile nașterii și lehuzia de după naștere. Căci Domnul S-a născut mai presus de fire din Preacurata Stăpână, nestricând fecioria ei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *