Psalmul 40, cf. LXX

1.  Întru sfârșit, psalmul lui David.

2. Fericit [este] cel care îl înțelege pe sărac și [pe] sărman. În ziua cea rea Domnul îl va izbăvi pe el.

3. Domnul să-l păzească pe el și să-l trăiască pe el [καὶ ζήσαι αὐτὸν] și să-l fericească pe el în [pe] pământ și să nu-l dea pe el întru mâinile vrăjmașului său.

4. Domnul să-i ajute lui pe patul durerii lui [Κύριος βοηθήσαι αὐτῷ ἐπὶ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ]. Tot patul lui [Tu] l-ai întors în[tru] slăbiciunea lui.

5. Eu am zis: „Doamne, miluiește-mă! Vindecă sufletul meu, că am păcătuit Ție!”.

6. [Dar] vrăjmașii mei au zis cele rele mie: „Când va muri și va pieri numele lui?”.

7. Și dacă intra [cineva] să vadă, în deșert grăia [despre mine]. Inima lui a adunat fărădelege sieși. Ieșea afară și grăia.

8. Împreună, împotriva mea, șopteau [ἐψιθύριζον] toți vrăjmașii mei. Împotrivea mea, [ei] gândeau cele rele mie.

9. Cuvânt nelegiuit au pus împotriva mea, [zicând]: „Nu [este ca] cel care doarme [μὴ ὁ κοιμώμενος]? Nu va adăuga să se ridice [οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι]?”.

10. Căci și omul păcii mele [καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης μου], în care am nădăjduit [ἐφ᾽ ὃν ἤλπισα], cel care mănâncă pâinile mele [ὁ ἐσθίων ἄρτους μου], a mărit peste mine înșelăciune [ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμόν].

11. Dar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă ridică și voi răsplăti lor!

12. În[tru] aceasta am cunoscut că [Tu] m-ai voit, că nu are să se bucure vrăjmașul meu de mine.

13. Iar pe mine, pentru nerăutate[a mea], m-ai ajutat și m-ai întărit înaintea Ta întru veac.

14. Binecuvântat [este] Domnul, Dumnezeul lui Israil, din veac și [până] întru veac! [Așa] să se facă, să se facă!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *