Dumnezeu l-a zidit cu mâinile Sale pe om

În Fac 2, 7 se spune: „Și l-a plăsmuit Dumnezeu pe om țărână din pământ și a suflat întru fața lui suflare a vieții și s-a făcut omul întru suflet viu” (cf. LXX: καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν).

Deci ce este omul? Răspuns: „țărână întru suflet viu”. Plămădire din pământ a lui Dumnezeu, întru care a pus „suflare a vieții”.

Sfântul Profet, în Ps. 118, 73, zice: „Mâinile Tale m-au făcut și m-au plăsmuit/ m-au zidit” (cf. LXX: αἱ χεῖρές Σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με).

Iar, după Sfinții Părinți, mâinile lui Dumnezeu Tatăl sunt Fiul și Duhul Sfânt.

Deci întreaga Preasfântă Treime l-a creat pe om, după cum au hotărât împreună crearea omului: „Să facem om după chipul Nostru și după asemănare” (Fac. 1, 26, cf. LXX: ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα Ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *