Psalmul 41, cf. LXX

1. Întru sfârșit, întru înțelegere [εἰς τὸ τέλος εἰς σύνεσιν], [psalmul] fiilor lui Core [τοῖς υἱοῖς Κορε].

2. [În] ce chip dorește cerbul la izvoarele apelor, așa dorește sufletul meu către Tine, Dumnezeul[e].

3. Însetat-a sufletul meu către Dumnezeul Cel viu. Când voi veni și voi fi văzut feței lui Dumnezeu [πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ]?

4. Făcutu-mi-s-a[u] lacrimile mele pâine ziua și noaptea [ἐγενήθη μοι τὰ δάκρυά μου ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς], când mi se zice mie în fiecare zi [ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν]: „Unde este Dumnezeul tău [ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου]?”.

5. Acestea mi-am adus aminte și am vărsat peste mine sufletul meu [καὶ ἐξέχεα ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν ψυχήν μου]. Că voi trece în locul cortului celui minunat [ὅτι διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς] până la casa lui Dumnezeu [ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ], în glasul de bucurie și de mărturisire [ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως] a sunetului prăznuind [ἤχου ἑορτάζοντος].

6. Pentru ce ești întristat, sufletul [meu], și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că mă voi mărturisi Lui! [Căci] mântuirea feței mele [este] Dumnezeul meu.

7. În mine sufletul meu s-a tulburat. Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanisului și al Ermoniimilor [ἐκ γῆς Ιορδάνου καὶ Ερμωνιιμ], din muntele cel mic.

8. Abis pe abis/ nemărginire pe nemărginire cheamă întru glasul cascadelor/ căderilor apelor Tale [ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται εἰς φωνὴν τῶν καταρρακτῶν Σου]. Toate ridicările Tale și valurile Tale peste mine au trecut.

9. Ziua va porunci Domnul mila Lui și noaptea cântare [Lui] de la mine, rugăciune Dumnezeului vieții mele.

10. [Și Îi] voi zice lui Dumnezeu: „Apărătorul meu ești. Pentru ce m-ai uitat? [Și] pentru ce merg întristat la față, când mă necăjește vrăjmașul meu?”.

11. Când se zdrobeau oasele mele m-au ocărât asupritorii mei. Când îmi zic ei mie în fiecare zi: „Unde este Dumnezeul tău?”.

12. Pentru ce ești întristat, sufletul [meu], și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că mă voi mărturisi Lui! [Căci] mântuirea feței mele [este] Dumnezeul meu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *