Psalmul 44, cf. LXX

1. Întru sfârșit, pentru cei care se vor schimba, [psalmul] fiilor lui Core, întru înțelegere, cântare pentru cel iubit.

2. Vărsat-a [ἐξηρεύξατο] inima mea cuvânt bun. Eu zic [λέγω ἐγὼ]: „Faptele mele [sunt] ale împăratului, limba mea [este] trestia scriitorului cea scriind repede [κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου]”.

3. [Este] frumos [cu] frumusețea mai mult decât fiii oamenilor. Revărsatu-s-a har în buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu [până] întru veac.

4. Încinge sabia ta peste coapsa ta, puternice! [Cu] desăvârșirea ta și [cu] frumusețea ta.

5. Și întinde și prosperă și împărățește pentru adevăr și blândețe și dreptate! Și te va povățui în mod minunat dreapta ta.

6. Săgețile tale [sunt] ascuțite, puternice. Popoare sub tine vor cădea, în inima celor vrăjmași ai împăratului.

7. Tronul Tău, Dumnezeu[le], [este] întru veacul veacului [și] toiagul dreptății, toiagul împărăției Tale[!]

8. Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea. Pentru aceasta Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns pe tine [cu] uleiul bucuriei [διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως], mai mult decât pe cei părtași ai tăi [παρὰ τοὺς μετόχους σου].

9. Smirnă [σμύρνα] și ulei de smirnă [στακτὴ] și scorțișoară [κασία] din veșmintele tale, din palatele de fildeși [ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων], dintru care te-au bucurat pe tine

10. fiicele împăraților în[tru] cinstea ta. Stătut-a împărăteasa din cele de-a dreapta Ta [παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν Σου], [fiind] îmbrăcată în îmbrăcăminte împletită cu aur [și] înfrumusețată [ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη].

11. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa tatălui tău!

12. Că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău.

13. Și i se vor închina lui fiicele Tirosului în daruri, fața ta o vor ruga cei bogați ai poporului.

14. Toată slava ei, a fiicei împăratului, [este] înăuntru, în ciucurii cei de aur îmbrăcată [și] înfrumusețată.

15. Se vor aduce împăratului fecioare în urma ei, apropiatele ei se vor aduce ție.

16. Se vor aduce în veselie și [în] bucurie, se vor aduce întru templul împăratului [ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως].

17. Pentru părinții tăi ți s-au născut ție fii. Îi vei pune pe ei stăpânitori peste tot pământul.

18. Pomeni-vor numele tău în tot neamul și neamul. Pentru aceasta popoarele se vor mărturisi ție întru veac și întru veacul veacului.

Care este profeția hristologică din Ps. 44, 8?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice
(vol. 1)

*

72. Care este profeția hristologică din Ps. 44, 8?

Aceea că Dumnezeu L-a uns pe Iisus Hristos. L-a uns cu uleiul bucuriei, adică cu Duhul Sfânt. Și acest lucru s-a petrecut la Botezul Domnului. Căci acest loc, în LXX, arată astfel: „Pentru aceasta Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns pe tine [cu] uleiul bucuriei [διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως], mai mult decât pe cei părtași ai tăi [παρὰ τοὺς μετόχους σου]”.