1. Întru sfârșit, pentru cei care se vor schimba, [psalmul] fiilor lui Core, întru înțelegere, cântare pentru cel iubit.

2. Vărsat-a [ἐξηρεύξατο] inima mea cuvânt bun. Eu zic [λέγω ἐγὼ]: „Faptele mele [sunt] ale împăratului, limba mea [este] trestia scriitorului cea scriind repede [κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου]”.

3. [Este] frumos [cu] frumusețea mai mult decât fiii oamenilor. Revărsatu-s-a har în buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu [până] întru veac.

4. Încinge sabia ta peste coapsa ta, puternice! [Cu] desăvârșirea ta și [cu] frumusețea ta.

5. Și întinde și prosperă și împărățește pentru adevăr și blândețe și dreptate! Și te va povățui în mod minunat dreapta ta.

6. Săgețile tale [sunt] ascuțite, puternice. Popoare sub tine vor cădea, în inima celor vrăjmași ai împăratului.

7. Tronul Tău, Dumnezeu[le], [este] întru veacul veacului [și] toiagul dreptății, toiagul împărăției Tale[!]

8. Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea. Pentru aceasta Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns pe tine [cu] uleiul bucuriei [διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως], mai mult decât pe cei părtași ai tăi [παρὰ τοὺς μετόχους σου].

9. Smirnă [σμύρνα] și ulei de smirnă [στακτὴ] și scorțișoară [κασία] din veșmintele tale, din palatele de fildeși [ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων], dintru care te-au bucurat pe tine

10. fiicele împăraților în[tru] cinstea ta. Stătut-a împărăteasa din cele de-a dreapta Ta [παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν Σου], [fiind] îmbrăcată în îmbrăcăminte împletită cu aur [și] înfrumusețată [ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη].

11. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa tatălui tău!

12. Că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău.

13. Și i se vor închina lui fiicele Tirosului în daruri, fața ta o vor ruga cei bogați ai poporului.

14. Toată slava ei, a fiicei împăratului, [este] înăuntru, în ciucurii cei de aur îmbrăcată [și] înfrumusețată.

15. Se vor aduce împăratului fecioare în urma ei, apropiatele ei se vor aduce ție.

16. Se vor aduce în veselie și [în] bucurie, se vor aduce întru templul împăratului [ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως].

17. Pentru părinții tăi ți s-au născut ție fii. Îi vei pune pe ei stăpânitori peste tot pământul.

18. Pomeni-vor numele tău în tot neamul și neamul. Pentru aceasta popoarele se vor mărturisi ție întru veac și întru veacul veacului.

Did you like this? Share it: