Psalmul 47, cf. LXX

1. Psalmul cântării fiilor lui Core, al doilea al sabatului.

2. Mare [este] Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, [în] muntele cel sfânt al Lui.

3. Cu bune rădăcini, [întru] bucuria a tot pământul [sunt] munții Sionului, coastele de miazănoapte, cetatea Împăratului Celui mare.

4. Dumnezeu este cunoscut în palatele ei, când are să-i ajute ei.

5. Că[ci], iată, împărații s-au adunat împreună [și] au intrat în ea!

6. Aceștia, văzând-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat.

7. Cutremur l-a [i-a] cuprins pe ei acolo, chinuri ca ale celei care naște.

8. În vânt puternic vei zdrobi corăbiile Tarsisului.

9. Precum am auzit, așa am [și] văzut în cetatea Domnului Puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu a întemeiat-o pe ea întru veac. [Pauză psalmică].

10. Primit-am, Dumnezeu[le], mila Ta în mijlocul templului Tău.

11. După numele Tău, Dumnezeu[le], așa [este] și lauda Ta peste marginile pământului. De dreptate plină [este] dreapta Ta.

12. Să se veselească muntele Sionului! Să se bucure fiicele Iudeii, pentru judecățile Tale, Doamne!

13. Încercuiți Sionul și îl cuprindeți pe el, [căci] ați povestit în turnurile lui!

14. Puneți-vă inimile voastre întru puterea lui și împărțiți palatele lui, ca să povestiți întru/ la alt neam!

15. Că Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru întru veac și întru veacul veacului. [Și] El ne va păstori pe noi întru veci.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *